دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۲۴۲۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ 
۱۲:۳۲:۳
کد خبر : ۲۲۴۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ 
۱۲:۲۱:۲۴
کد خبر : ۲۲۳۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ 
۱۰:۱۲:۱۸
کد خبر : ۲۲۳۶۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ 
۱۴:۴۰:۳۴
صفحه1از512345.بعدي.برو

دسته بندي اخبار 
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۲۳۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ 
۱۴:۲۰:۲۲

آمار پویای فعالیت های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور


 • 6070 رسانه های آموزشی ترویجی(تالار ترویج فنون و دانش کشاورزی) 
 • 1166 سایت های الگویی
 • 474 کانون های یادگیری
 • 1404094 دوره های آموزش مهارتی
 • 548192
  آموزش کارکنان وزارت جهادکشاورزی
 • 6426 دانش آموزان متوسطه کشاورزی
 • 7643 کارشناسان مروج مسئول پهنه های کشاورزی
 • 1620  پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین
 • 3680  صندوق های خرد زنان روستایی و عشایری
 • 34222  مددکاران ترویجی
 • 17884  تسهیل گران زن روستایی
 • 5697  سنجش مهارت دیپلم های کشاورزی
 • 651  روزهای مزرعه
 • 1344  مراکز جهاد کشاورزی

در سی و چهارمین دوره برگزیدگان بخش کشاورزی در سال 1398، 166 نفر انتخاب شده اند که هر هفته 7 نفر به شکل تصادفی معرفی خواهند شد.
5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0