دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۲۳۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ 
۱۰:۱۲:۱۸
کد خبر : ۲۲۳۶۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ 
۱۴:۴۰:۳۴
کد خبر : ۲۲۳۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 
۱۲:۳۵:۵۰
کد خبر : ۲۲۳۶۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 
۱۲:۳۳:۲۷
صفحه1از512345.بعدي.برو

دسته بندي اخبار 
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۲۳۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ 
۱۴:۲۰:۲۲

آمار پویای فعالیت های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور


  • 6700 رسانه های آموزشی ترویجی(تالار ترویج فنون و دانش کشاورزی) عنوان
  • 1710 سایت و کانون های الگویی تعداد
  • 967377 دوره های آموزش مهارتی نفر-روز در سال 98
  • 581874
    آموزش کارکنان وزارت جهادکشاورزی نفر-روز در سال 98
  • 6426 دانش آموزان متوسطه کشاورزی نفر
  • 7643 کارشناسان مروج پهنه های کشاورزی   تعداد
  • 1580  پژوهشگران ارشد و محققان معین    نفر
  • 1580  صندوق های خرد زنان روستایی و عشایری تعداد

در سی و چهارمین دوره برگزیدگان بخش کشاورزی در سال 1398، 166 نفر انتخاب شده اند که هر هفته 7 نفر به شکل تصادفی معرفی خواهند شد.
5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0