دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۲۳۶۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ 
۱۴:۴۰:۳۴
کد خبر : ۲۲۳۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 
۱۲:۳۵:۵۰
کد خبر : ۲۲۳۶۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 
۱۲:۳۳:۲۷
کد خبر : ۲۲۳۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 
۱۱:۶:۲۸
صفحه1از41234.بعدي.برو

دسته بندي اخبار 
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۲۳۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ 
۱۴:۲۰:۲۲

آمار پویای فعالیت های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور


 • 6700 رسانه های آموزشی ترویجی

  عنوان

 • 1710 سایت و کانون های الگویی

  تعداد

 • 967377 دوره های آموزش مهارتی

  نفر-روز در سال 98

 • 581874 دورهای آموزش کارکنان

  نفر-روز در سال 98

 • 6426 دورهای آموزش رسمی

  نفر

 • 7643 پهنه های تولیدی

  تعداد

 • 1580 شبکه دانش

  نفر

در سی و چهارمین دوره برگزیدگان بخش کشاورزی در سال 1398، 166 نفر انتخاب شده اند که هر هفته 7 نفر به شکل تصادفی معرفی خواهند شد.
5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0