کد خبر : ۲۳۴۳۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ 
۱۳:۲۳:۱۳
نمونه گیری از محصول توت فرنگی ویژه طرح تولید محصول گواهی شده واستاندارد زنان روستایی، در شهرستان اصفهان با هدف ارسال به آزمایشگاه و بررسی حد مجاز آلاینده ها انجام گرفت.
کد خبر : ۲۲۶۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ 
۹:۲۳:۱۶
کد خبر : ۲۲۳۶۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 
۸:۱۹:۳۴
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان گزارش داد: پایش مزارع گندم و جو به‌منظور بررسی وضعیت بیماری‌های مهم برگی در استان لرستان 
کد خبر : ۲۱۷۹۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ 
۱۸:۱۰:۲۴
صفحه1از41234.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۳۴۴۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ 
۹:۴۱:۴۶
کد خبر : ۲۳۳۸۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 
۱۴:۳۸:۱
کد خبر : ۲۳۳۷۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 
۱۴:۲۷:۵۱

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۳۵۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ 
۱۲:۰:۵۳
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۲۴۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 
۲۳:۳۹:۲۹
کد خبر : ۲۲۴۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 
۲۳:۳۱:۱۸

آمار پویای فعالیت های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور در سال 1400


 • 5697
          سنجش مهارت               دیپلم های کشاورزی        (تعداد)
 • 1742
      سایت های الگویی     (تعداد)
 • 609
      کانون های یادگیری    (تعداد)
 • 127161 دوره های آموزش مهارتی (نفر-روز)
 • 616827
             آموزش کارکنان                وزارت جهادکشاورزی       (نفر-روز)
 • 5937
    دانش آموزان متوسطه                    کشاورزی             (تعداد)
 • 505
          روزهای مزرعه        (تعداد)
 • 1620
   پژوهشگر مروجان ارشد و            محققان معین           (تعداد)
 • 3725
     صندوق های خرد زنان         روستایی و عشایری        (تعداد)
 • 34669
        مددکاران ترویجی      (تعداد)
 • 17884
   تسهیل گران زن روستایی (تعداد)
 • 6070 رسانه های آموزشی ترویجی (تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی) (تعداد) 
 • 7542
  کارشناسان مروج مسئول        پهنه های کشاورزی       (تعداد) 
 • 1344
        مراکز جهاد کشاورزی      (تعداد)
 •  
 • 2828
        دوره های شبکه آموزش                کشاورزی               (تعداد)
 •  
 • 228940
              آموزش ارائه شده                     در شاک                   (نفر ساعت)
 

 نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0