پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندسال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها گرامی باد برگزاری دوره آموزش مهارتی تربیت بهداشتیار دام عشایر 
در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
کد خبر : ۲۴۱۳۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ 
۲۲:۴۷:۰
صفحه1از19123456...19.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۳۹۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 
۱۴:۶:۶
کد خبر : ۲۳۹۶۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 
۱۴:۴:۹
کد خبر : ۲۳۹۶۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 
۱۴:۲:۳۲
کد خبر : ۲۳۹۶۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 
۱۳:۵۸:۲۳
صفحه1از212.بعدي.برو

دسته بندي اخبار 
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۲۴۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 
۲۳:۳۹:۲۹
کد خبر : ۲۲۴۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 
۲۳:۳۱:۱۸

آمار پویای فعالیت های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور در سال 1400


 • 5697
          سنجش مهارت               دیپلم های کشاورزی        (تعداد)
 • 1742
      سایت های الگویی     (تعداد)
 • 609
      کانون های یادگیری    (تعداد)
 • 52548 دوره های آموزش مهارتی (نفر-روز)
 • 616827
             آموزش کارکنان                وزارت جهادکشاورزی       (نفر-روز)
 • 5937
    دانش آموزان متوسطه                    کشاورزی             (تعداد)
 • 505
          روزهای مزرعه        (تعداد)
 • 1620
   پژوهشگر مروجان ارشد و            محققان معین           (تعداد)
 • 3725
     صندوق های خرد زنان         روستایی و عشایری        (تعداد)
 • 34669
        مددکاران ترویجی      (تعداد)
 • 17884
   تسهیل گران زن روستایی (تعداد)
 • 6070 رسانه های آموزشی ترویجی (تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی) (تعداد) 
 • 7542
  کارشناسان مروج مسئول        پهنه های کشاورزی       (تعداد) 
 • 1344
        مراکز جهاد کشاورزی      (تعداد)
 •  
 • 8029
        دوره های شبکه آموزش                کشاورزی               (تعداد)
 •  
 • 610128
              آموزش ارائه شده                     در شاک                   (نفر ساعت)
 

 نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0