پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندکد خبر : ۲۴۳۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
۸:۵۴:۱۹
کد خبر : ۲۴۳۵۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
۸:۵۱:۳۶
کد خبر : ۲۴۳۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ 
۱۰:۱۷:۲
برگزاری سایت الگویی طرح باغچه سلامت بانوان روستایی
صفحه1از21123456...21.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۴۳۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ 
۱۳:۲۸:۴
كنگره گیاهان دارویی؛ مكانیزاسیون و فرآوری 
رویداد کارآفرینی؛ اشتغال و نوآفرینی کسب و کارهای گیاهان دارویی
کد خبر : ۲۴۲۲۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ 
۱۴:۵۷:۳۱
فراخوان جشنواره ایده ها 
کنگره گیاهان دارویی ؛ مکانیزاسیون و فرآوری
کد خبر : ۲۴۲۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ 
۹:۵۸:۵۵
کد خبر : ۲۴۱۸۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ 
۱۱:۲۲:۴

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۲۴۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 
۲۳:۳۹:۲۹
کد خبر : ۲۲۴۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 
۲۳:۳۱:۱۸

آمار پویای فعالیت های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور در سال 1400


 • 5697
          سنجش مهارت               دیپلم های کشاورزی        (تعداد)
 • 1742
      سایت های الگویی     (تعداد)
 • 609
      کانون های یادگیری    (تعداد)
 • 52548 دوره های آموزش مهارتی (نفر-روز)
 • 616827
             آموزش کارکنان                وزارت جهادکشاورزی       (نفر-روز)
 • 5937
    دانش آموزان متوسطه                    کشاورزی             (تعداد)
 • 505
          روزهای مزرعه        (تعداد)
 • 1620
   پژوهشگر مروجان ارشد و            محققان معین           (تعداد)
 • 3725
     صندوق های خرد زنان         روستایی و عشایری        (تعداد)
 • 34669
        مددکاران ترویجی      (تعداد)
 • 17884
   تسهیل گران زن روستایی (تعداد)
 • 6070 رسانه های آموزشی ترویجی (تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی) (تعداد) 
 • 7542
  کارشناسان مروج مسئول        پهنه های کشاورزی       (تعداد) 
 • 1344
        مراکز جهاد کشاورزی      (تعداد)
 

 نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0