کد خبر : ۲۲۸۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 
۱۴:۱۳:۱۲
کد خبر : ۲۲۸۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 
۱۳:۵۵:۳۰
کد خبر : ۲۲۸۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 
۱۳:۵۱:۳۳
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۲۸۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ 
۹:۳۶:۲۳
دسته بندي اخبار 
روز جهانی خاك  جديد!
خاک را زنده نگهداریم و تنوع زیستی خاک را حفظ کنبم
کد خبر : ۲۲۸۴۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 
۴:۵۶:۱۸
کد خبر : ۲۲۸۳۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 
۱۳:۳۴:۲۷
کد خبر : ۲۲۸۳۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 
۰:۳۹:۱
کد خبر : ۲۲۷۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ 
۱۶:۱۷:۴۸
صفحه1از6123456.بعدي.برو

دسته بندي اخبار 
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۲۴۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ 
۲۳:۳۹:۲۹
کد خبر : ۲۲۴۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ 
۲۳:۳۶:۳۰
کد خبر : ۲۲۴۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ 
۲۳:۳۴:۱۱
کد خبر : ۲۲۴۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ 
۲۳:۳۱:۱۸
صفحه1از212.بعدي.برو

آمار پویای فعالیت های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور

(1399)


 • 5697
          سنجش مهارت               دیپلم های کشاورزی        (تعداد)
 • 1166
      سایت های الگویی     (تعداد)
 • 474
      کانون های یادگیری    (تعداد)
 • 123696 دوره های آموزش مهارتی (نفر-روز)
 • 613600
             آموزش کارکنان                وزارت جهادکشاورزی       (نفر-روز)
 • 6426
    دانش آموزان متوسطه                    کشاورزی             (تعداد)
 • 651
          روزهای مزرعه        (تعداد)
 • 1620
   پژوهشگر مروجان ارشد و            محققان معین           (تعداد)
 • 3680
     صندوق های خرد زنان         روستایی و عشایری        (تعداد)
 • 34222
        مددکاران ترویجی      (تعداد)
 • 17884
   تسهیل گران زن روستایی (تعداد)
 • 6070 رسانه های آموزشی ترویجی (تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی) (تعداد) 
 • 7643
  کارشناسان مروج مسئول        پهنه های کشاورزی       (تعداد) 
 • 1344
        مراکز جهاد کشاورزی      (تعداد)
 

در سی و چهارمین دوره برگزیدگان بخش کشاورزی در سال 1398، 166 نفر انتخاب شده اند که هر هفته 7 نفر به شکل تصادفی معرفی خواهند شد. 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0