مدیران کل موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 

 

آقای دکتر عبداله موموندی؛

مدیرکل دفتر ترویج دانش و  فناوری کشاورزی           

تلفن:  66430441
دورنگار: 66430445

پست الكترونيكي :  

سرکار خانم مهندس فروغ‌السادات بنی‌هاشم؛

مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستائی و عشایری

 تلفن: 66430463
دورنگار: 66596333

پست الكترونيكي: f.banihashem@iate.ir

 

آقای مهندس علی رضا سید اسحاقی؛ 

مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

تلفن:  66430465

دورنگار: 66430464

پست الكترونيكي: a.eshaghi@iate.ir 

آقای دکتر سید جلال الدین بصام؛

مدیر کل  دفتر آموزش کارکنان

تلفن :      66940761

پست الکترونیک: j.bassam@iate.ir

سرکار خانم دکتر مریم طهماسبی؛

مدیر کل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی

تلفن :      66940789
دورنگار:  66940754 

پست الکترونیک:  m.tahmasbi@iate.ir

آقای مهندس علی خبیری؛

مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج

تلفن: 66430462
دورنگار: 66940733، 66430449

پست الکترونیکی: a.khabiri@iate.ir

 

مدیران موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

آقای دکتر حمیدرضا مختاری؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز کارآفرینی 
تلفن: 66596665

دورنگار:  66940433
پست الكترونيك: h.mokhtari@iate.ir

 

آقای مهندس محمد علی شریفی؛ مدیر طرح و برنامه
تلفن: 66940757
دورنگار:66940750

پست الكترونيك: m.sharifi@iate.ir

خانم مهندس رزیتا مهرورزان؛ سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی
تلفن:‌  66940747
دورنگار:  66940433

پست الكترونيك:

 Rozita.mehrvarzan@gmail.com

آقای مهندس جمشید پیشکار؛  مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات

تلفن: 66430444

دورنگار: 66430446

پست الکترونیک: j.pishkar@iate.ir

آقاي مهندس رضا شفیعی مقدم؛ سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی
تلفن: 66940762
پست الكترونيك: r.shafimoghadam@iate.ir

 

آقاي عباس اصغری نژاد؛ مدیر امور مالی

 تلفن: 66940765

دورنگار: 66940766

پست الكترونيكي :  a.asgharinezhad@iate.ir

 آقاي دکتر علیرضا توکلی؛ مدیر مطالعات و  ارزشیابی
تلفن: 66940763

پست الكترونيكي: a.tavakoli@iate.ir

آقاي دکتر حسین نیک فرجام؛ مدیر امور آموزشي
تلفن: 66940735
پست الكترونيك: h.nikfarjam@iate.ir

 

 

 

 

 

 

آقای مهندس فرهاد فتحی؛

 مدیر فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی

تلفن: 66430438

دورنگار: 66430437

پست الکترونیک: f.fathi@iate.ir

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم مهناز نصرالهی؛ رییس اداره روابط عمومی

تلفن: 66940743

پست الكترونيك: m.nasrollahi@iate.ir

 

 

 

 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0