دستاوردها و شاخص های مدیریت امور آموزشی

       مدیریت امور اموزشی در ساختار سازمانی معاونت آموزشی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی وظیفه راهبری، برنامه­ریزی و هدایت آموزش­های رسمی مهارتی متوسطه و عالی بخش کشاورزی و مدرسان شاغل به تدریس را بر عهده دارد. این مدیریت از طریق هماهنگی و همکاری با واحدهای ذی­ربط در حوزه آموزش بخش کشاورزی از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان آموزش فنی و حرفه­ای  و معاونت های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی وظایف فوق را عملیاتی می­نماید.

شاخص فعالیت:

  1. آموزش رسمی متوسطه
  2. آموزش عالی
  3.  تهیه و تدوین طرح های آموزشی و پژوهشی
  4. امور فرهنگی و فوق برنامه 

 

1. آموزش متوسطه:

1-1.هنرستانهای وابسته جهاد کشاورزی :

      هنرستان‌های کشاورزی وابسته وزارت جهاد کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان­ها پس از موافقت موسسه آموزش و ترویج، از وزارت آموزش و پرورش مجوز پذیرش دانش‌آموزان در رشته‌های کشاورزی را دریافت می­کنند. این هنرستان‌ها به دوصورت شبانه­روزی و روزانه پذیرش هنرجو دارند و کلیه مراحل آموزش هنرجویان به عهده مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان‌های کشور است.                                                                                                                

1-1-1. افتتاح و راه‌اندازی 18 هنرستان وابسته کشاورزی پسرانه و دخترانه روزانه و شبانه‌روزی فنی‌حرفه ای و کاردانش در پردیس کاشان، کهنوج، جهرم، تهران، سبزوار، همدان، گرگان، رشت، بشاگرد، خرم آباد، گرمسار، شاهرود، بابلسر، بابل، خوزستان، آذربایجان شرقی، بروجرد و ساوه

1-1-2.بازگشایی 24 هنرستان موجود که با تاسیس و افتتاح 18 هنرستان در مجموع تعداد هنرستان­های وابسته جهاد کشاورزی به 42 واحد رسید.

1-1-3.توسعه کمی هنرجویان به 2224 هنرجو در سال 1401

2-1. برون سپاری:

آن دسته از دبیرستان‌های آموزش و پرورش که به صورت ضمیمه در تک رشته کشاورزی، جذب دانش آموز دارند و به دلیل نداشتن امکانات و زیرساخت‌های لازم کشاورزی، طبق قراردادهای آموزشی با مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها، اجرای دروس تخصصی  هنرجویان توسط مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی  انجام می­شود.

در سال 1401 در مجموع 3733 هنرجوی کاردانش کشاورزی در قالب هنرستان‌های برونسپاری در پایه های مختلف تحصیلی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها به شرح زیر پذیرش و مشغول به تحصیل شده‌اند.

3-1. دوره­های سنجش و مهارت:

دوره­های سنجش مهارت ویژه بزرگسالان در زمینه ادامه تحصیل رشته های کشاورزی می­باشد که شامل دروس اختصاصی شاخه کار دانش مصوب وزارت آموزش و پرورش و در چار چوب نظام آموزش متوسطه است و مجموعه­ای از رشته­های مهارتی هستند که داوطلب پس از گذراندن یک یا چند مهارت هم خانواده موفق به دریافت دیپلم رسمی از نظام آموزش و پرورش می­گردد.

در سال 1401 دوره‌های ارزشیابی استانداردهای مهارتی کشاورزی خاص بزرگسالان طی چهار فصل برای 17718 نفر اجرا شده است.

4-1. طرح آموزش همراه تولید:

هدف کلي اين طرح آن است که هنرجويان شاخه کاردانش و فني و حرفه‌اي در حين تحصيل و با راهنمايي هنرآموزان شاغل به تدريس، به اين شايستگي و قابليت برسند که توليد يک محصول يا خدمات متناسب با رشته تحصيلي خود را به جامعه عرضه نموده و علاوه بر کسب درآمد، بخشي از هزينه هاي واحد آموزشي را نيز تامين نموده و با يادگيري يک شغل توليدي يا خدماتي، بعد از فراغت از تحصيل بتوانند يک شغل متناسب با رشته تحصيلي خود را داير نمايند.

  • در سال 1401 با تشویق مراکز برای اجرای طرح آموزش همراه تولید در برنامه­های معاونت آموزشی، درمجموع 26 طرح از طرف مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی برای موسسه آموزش و ترویج کشاورزی ارسال شد و 470 هنرجو در این طرح‌ها مشارکت داشتند.

5-1. تدوین محتوای آموزشی:

در سال 1401 درمجموع 4483 صفحه محتوای آموزشی مرتبط با 36 استاندارد مهارتی خاص بزرگسالان تدوین و  8400 سوال دوره های ارزشیابی استانداردهای مهارتی کشاورزی خاص بزرگسالان(سنجش مهارت) به روز‌رسانی شد.

 

2.آموزش عالی:

1-2. نیازسنجی آموزش عالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی:

براساس ماده 21 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی موظفند تعداد رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاه ها؛ مراکز وموسسات آموزش عالی مرتبط با بخش کشاورزی، منابع طبیعی ودامپزشكی خود را قبل از اعلام و پذیرش؛ بر اساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که هرساله توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود ساماندهی نمایند.

- در سال 1401 نیازسنجی منابع انسانی حول موضوع ماده 21 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری گروه‌های تخصصی در معاونت علمی و فناوری موسسه برای 248 رشته تحصیلی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی با ظرفیت  زیر به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد.

2-2. طرح کارورزی دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه‌های کشور :

     آموزش عالی در رشته­های کشاورزی و منابع طبیعی بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارتباط دانشجو با واقعیت­های موجود در عرصه­های کشاورزی و منابع طبیعی، بازار کار و ایجاد زمینه­های تجارت و درآمدزایی است..

- در سال 1401 شرایط و زمینه پذیرش کارورز در 40 مرکز دولتی و 30 واحد غیردولتی برای دانشجویان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای طرح کارورزی از طریق سامانه ملی کارآموزی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فراهم شده است.

 

3.طرح های آموزشی و  پژوهشی:

  طرح های آموزشی و پژوهشی مختلفی با هدف برنامه ریزی جامع برای توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی مناطق کشاورزی، روستایی و عشایری از طریق ظرفیت سازی، نهادسازی، تربیت و توانمندسازی جوانان مناطق روستایی و عشایری به شرح زیر ارائه گردیده است.

طرح های ارایه شده دارای اهداف، راهبردها و راهکارهای آموزشی، شغلی و حمایتی از کشاورزان آینده می باشد. راهبرد این طرح ها مبتنی بر سه رکن آموزش، تشکل سازی و اشتغال است.

1-3. طراحي الگوي نظام آموزش مهارتي تربيت کشاورزان آينده (خاتمه: 1/6/1401)

2-3.بررسي سازوکارهاي جذب، نگهداشت و حمايت از هنرجويان و داوطلبان تحصيل در دوره دوم متوسطه کشاورزي (شروع: 1/11/1400)

3-3. عوامل تعيين کننده اثربخشي دوره کارورزي دانشجويان (کارداني وکارشناسي) کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي(شروع: 1/11/1400)

4-3.اصلاح و تکمیل طرح کشاورزان آینده ایران با توجه به راهبردها و برنامه‌های آموزشی وزارت جهاد‌ کشاورزی (ویرایش سوم).

5-3. .تهیه و انتشار طرح آمایش آموزش متوسطه کشاورزی.

 

4. امور فرهنگی و  فوق برنامه :

یکی از رسالت های اساسی در آموزش و تربیت نیروی انسانی از سطوح ابتدایی تا عالی ایجاد شخصیت در افراد جامعه مبتنی بر اطلاعات اخلاقی و معرفتی است که وجود یک واحد سازمانی فرهنگی در هر مجموعه ی آموزشی، ضروری بوده و انسجام در ساختار آن، نظم و محتوا در برنامه های فرهنگی را ایجاد خواهد نمود. امور فرهنگی و فوق برنامه در ساختار سازمانی معاونت آموزشی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی رسالت و وظیفه‌ی برنامه‌ریزی و نظارت مناسب در اجرای برنامه ها، با توجه به ارزش ها و معیارهای فرهنگی حاکم بر جامعه ی عزیز ایران اسلامی دارا می باشد که در سال 1401 مجموعه فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه به شرح زیر انجام شده است  

1-4. اجرای برنامه‌های فرهنگی با حضور 31 نفر از هنرجویان هنرستان مرکز خوزستان در مشهد مقدس (اردوی رهپویان ثامن الائمه (ع)

2-4. برنامه ریزی و هماهنگی برای حضور بیش از  40 هنرجوی منتخب استان‌ها در همایش کشاورزان جوان در تاریخ 13 اسفند ماه در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی.

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0