هدف اصلی آموزش­ بهره برداران بخش کشاورزی بهبود، ارتقا و ترمیم مهارت ­های فنی شاغلان بخش و ایجاد مهارت ­های جدید فنی و حرفه ­ای برای جوانان روستایی، متقاضیان، علاقمندان ورود به بخش کشاورزی در راستای اهداف برنامه­ های توسعه ای و راهبردی وزارت جهادکشاورزی است که به طیف گسترده ای از مخاطبان اعم از اعضا و ارکان تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی، کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و جامعه عشایری ارایه می‌شود.

 

- آموزش‌های مهارتی شغلی بخش کشاورزی

- آموزش‌های تشکل محور

- مهارت آموزی کارکنان وظیفه

- آموزش مهارتی در منطقه مکران

- آموزش مهارتی جامعه عشایری


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0