دستاوردهای دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی

  • برنامه ­ریزی و اجرای آموزش ­های مهارتی بهره ­برداران بخش کشاورزی به ­میزان850 هزار نفرروز

  • افزایش بیش از 3 برابری سرانه آموزش بهره ­برداران از سال 1392 تا 1398

  • اجرای آموزش ­های مهارتی برای حدود 6 هزار نفر از جامعه عشایری

  • رتبه اول آموزش ­های مهارتی کارکنان وظیفه کشور، با آموزش بیش از 230 هزار نفر روز برای تحقق چشم­ انداز "هر ایرانی، یک مهارت"

  •  توسعه کسب و کارهای کشاورزی با 2500 نفر روز آموزش جوانان روستایی در منطقه مکران

  • مشارکت در برنامه ­ریزی برای استقرار نظام جامع تربیت آموزش فنی و حرف ه­ای و مهارتی کشور

فعالیت های شاخص دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی

هدف اصلی آموزش­ بهره برداران بخش کشاورزی بهبود، ارتقا و ترمیم مهارت ­های فنی شاغلان بخش و ایجاد مهارت ­های جدید فنی و حرفه ­ای برای جوانان روستایی، متقاضیان، علاقمندان ورود به بخش کشاورزی در راستای اهداف برنامه­ های توسعه ای و راهبردی وزارت جهادکشاورزی است که به طیف گسترده ای از مخاطبان اعم از اعضا و ارکان تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی، کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و جامعه عشایری ارایه می‌شود.

- آموزش‌های مهارتی شغلی بخش کشاورزی

- آموزش‌های تشکل محور

- مهارت آموزی کارکنان وظیفه

- آموزش مهارتی در منطقه مکران
- آموزش مهارتی جامعه عشایری


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0