دستاوردهای دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی:

 • راه ­اندازی ستاد ملی رسانه با تشکیل 14 هسته تولید محتوا برای ساماندهی تولید و پخش برنامه­ های کشاورزی و منابع طبیعی

 • تولید و پخش یک­ هزار دقیقه برنامه تلویزیونی در شبکه ملی و پخش 23 هزار دقیقه برنامه تلویزیونی استانی

 • پخش برنامه ­های تلویزیونی، در قالب ستاد ملی رسانه (قهرمانان تولید، تلاش ایرانی و مسابقه رویش با پخش زنده از شبکه آموزش)

 • تولید و پخش 110 هزار دقیقه برنامه­ رادیویی

 • تولید 64 عنوان فیلم آموزشی ترویجی

 • تولید محتوای 70 عنوان اپلیکیشن کشاورزی

 • افتتاح پیام­ رسان ملی آموزش و ترویج کشاورزی (پات) توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل و تسریع ارتباطات شبکه دانش کشاورزی کشور

 • برنامه ­ریزی برای استقرار سامانه تلفن گویای کشاورزی و منابع طبیعی (کال سنتر)

 • اجرای سلسله سخنرانی­ های ویدئو کنفرانسی "انتقال دانش روز در گستره ملی بخش کشاورزی"

 • تولید و ارسال بیش از 1300 بسته پیامک ترویجی

 • پشتیبانی برای راه ­اندازی سامانه ارتباطی مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی (امداک) در استان لرستان

 • تدوین و انتشار 137 عنوان رسانه نوشتاری آموزشی ترویجی

 • چاپ و توزیع 58 هزار جلد تولیدات رسانه­ های آموزشی ترویجی در سطح کشور

 • بارگذاری 2 هزار رسانه آموزشی ترویجی در تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی (www.agrilib.ir)

فعالیت های شاخص دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی:

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با ایجاد ستاد ملی رسانه وزارت جهاد کشاورزی در جهت دستیابی به اهداف عالی وزارت متبوع گام برداشته است.

در این ستاد موضوعات مورد نیاز و محتوای مرتبط با بخش کشاورزی در 14 هسته محتوایی تعیین می شود و با همکاری سازمان صدا و سیما، برنامه های مرتبط با آن را در هفت ساختار برنامه سازی شامل: میان برنامه های کوتاه، مسابقه، زیر نویس، نکات کوتاه، برنامه های ترکیبی، قهرمانان تولید، و برنامه های گام به گام تولید  از شبکه های مختلف پخش می نماید.


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0