اهم دستاوردها و فعالیت‌های شاخص دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج:

 

· تعمیر و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی دهستانها به عنوان کانون هدایت میدانی فعالیتهای بخش کشاورزی (از محل اعتبارات ملی):

  • کمک به تعمیر و نوسازی 23 درصد از مراکز (طی سال‌های 1397 تا 1401)
  • تجهیز ناوگان خودرویی  37 درصد از مراکز (طی سال‌های 1397 تا 1401)
  • خرید 3 هزار دستگاه رایانه برای تجهیز مراکز (طی سال 1396)

· جذب و بکارگیری شبکه عاملین ترویج دولتی و غیر دولتی بخش کشاورزی (طی سال‌های 1397 تا 1401):

  • جذب و بکارگیری حدود 20000 نیروی داوطلب مردمی به عنوان مددکار ترویجی
  • توانمندسازی مددکاران ترویجی به میزان 180900 نفر - روز
  • بکارگیری نیروهای بسیج سازندگی در طرح‌های عادی و هجرت به میزان 167956 نفر - روز
  • توانمندسازی شبکه عاملین ترویج غیردولتی (شرکتهای خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی) به میزان 61021 نفر - روز

· نقش آفرینی در اجرای تفاهم نامه همکاری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با صندوق بیمه کشاورزی طی سال‌های 1399 تا 1401 و کمک به ترویج فرهنگ بیمه در بخش کشاورزی

· همکاری با دبیرخانه «طرح پویش ملی ایران سرسبز – هر ایرانی یک درخت در کاشت بالغ بر یک میلیون نهال با استفاده از ظرفیت مراکز جهاد کشاورزی و شبکه عاملین ترویج مردمی (طی سال‌های 1401-1400)

· اجرای طرح مطالعاتی «باز طراحی شاخصـها و ارائه الگوي مناسب پهنه بندي عرصه‌هاي تولیدي تحت پوشـش مراکز جهادکشاورزي» از ابتدای سال 1401

· برگزاری اولین کنگره ملی مراکز جهاد کشاورزی دهستانها طی سال 1401 و تجلیل از روسای مراکز جهاد کشاورزی نمونه کشور


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0