دستاوردهای دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی:

1- از سرگیری انتشار فصلنامه مروج با هدف ارتقای دانش و نگرش مروجان مسئول پهنه و بهبود توسعه حرفه‌ای ایشان

2- بازبینی، اصلاح و بروزرسانی 10 شیوه‌نامه روش‌های ترویجی. 7 شیوه‌نامه نیز در مرحله تدوین قرار دارند.

3- تهیه و تدوین دستورالعمل سازوکارهای تشویق و انگیزش کشاورزان نمونه در کانون های یادگیری و ارائه برای تایید وزیر محترم.

4- بازنگری آیین نامه شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی.

5- اصلاح و بازنگری فرم‌های ارزیابی کلیه رشته‌های نمونه‌های ملی بخش کشاورزی (165 فرم).

6- برگزاری کارگاه‌های مجازی توجیهی به صورت وبینار در زمینه فرآیند تکمیل فرم‌های ارزیابی نمونه های ملی بخش کشاورزی در حوزه‌های مختلف کشاورزی( زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، ترویج، تشکل‏ها،صنایع تبدیلی و بازرگانی، آب و خاک، منابع طبیعی ...)

7- آموزش شیوه‌های انتقال یافته‌ها و رویکردهای ترویجی مشارکتی برای ادارات ترویجِ مدیریت‌های هماهنگی ترویج استان ها در قالب ویدئو کنفرانس.

8- جمع‌بندی و تلخیص گزارش عملکرد فعالیت های ترویجی سال 98 استان‌ها به تفکیک رهیافت، گروه محصولی، محصول، موضوع، استان.

9- تهیه برنامه عملیاتی سال 1399 در دو سطح ستادی و استانی.

10- تهیه و تدوین تقویم هفته انتقال یافته‌ها، روز مزرعه و روز انتقال یافته‌ها در سال 1399.

11- ایجاد سایت‌های الگویی ترویجی ملی در زمینه‌های بیابان‌زدایی (کشت گونه‌های بیابانی به‌منظور کنترل و کاهش حرکت شن‌های روان)، غنی‌سازی مراتع (کشت گیاهان مرتعی و دارویی)، آبخیزداری و آبخوانداری در 17 استان کشور.

12- تصویب برنامه و استقرار سازمان کار ویژه راهبری طرح جامع ترویج کشاورزی پایدار در حوزه دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت مشارکتی (دبیرخانه طرح جامع ترویج نجات دریاچه ارومیه).

13-تعیین کد شناسه 16 رقمی بهره‌برداران در 8 محصول اولویت‌دار طرح ارتقای سلامت (با پوششش 430 هزار نفر از کشاورزان).

14- طراحی و اجرای 97 سایت ملی استقرار کشورزی پایدار با مدلIPCM در 32 استان کشور.

15- طراحی و آغاز پیاده‌سازی 257 سایت جامع ترویجی محصولات گواهی شده (سالم و ارگانیک با مدل IPM-FFS).

16- همکاری در اجرای سایت‌های الگویی با راهبرد مدیریت مشارکتی آب.

17- تهیه و ارائه طرح ترویجی کشت گیاهان دارویی در چارچوب برنامه ترویجی ستاد احیاء دریاچه ارومیه.

18- دریافت حدود 1300 پرونده در حوزه انتخاب نمونه‌ها از استان های کشور برای رقابت سال 1399 و نیز توزیع تخصصی بین کمیته‌های ذیربط جهت بررسی‌های کارشناسی.

19- برگزاری رویدادهای ملی ترویج نوآوری وتجارب موفق کشاورزی با هدف ارتقای بهره‌وری کشت‌های پاییزه (9 برنامه در 7 محصول زراعی پاییزه).

20- برگزاری کارگاه ‏های مجازی(وبینار) انتقال تجارب نمونه ها به کارشناسان پهنه در زمینه‏ های کلزا، زعفران، گندم، جو)

فعالیت های شاخص دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی:

1- استقرار دبیرخانه طرح‌های تحقیقی-ترویجی در دفتر و پیگیری مستمر چرخه تصویب تا اجرای طرح‌های تحقیقی- ترویجی.

2- استقرار سازمان کار یکپارچه و منسجم برای راهبری برنامه‌های آموزشی و ترویجی در طرح‌های محوری ملی از جمله طرح ارتقای سلامت محصولات کشاورزی.

3- تدوین برنامه عملیاتی آموزش و ترویج و مشارکت کشاورزان در مدیریت مشارکتی آب و استقرار کشاورزی پایدار در حوزه  دریاچه ارومیه (1399- 1403).

4- طراحی و راه‌اندازی کانون‌های توسعه ظرفیت‌های جوانان روستایی و عشایری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی به‌منظور تحقق توسعه کشاورزی و روستایی پایدار.

5- تدوین پروژه راه‌اندازی سامانه اطلاعات نمونه‌های کشاورزی برای الکترونیک کردن فرآیند شناسانی و انتخاب تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی.

6- عملیاتی کردن تفاهم نامه‌های مشترک منعقد شده فیمابین موسسه آموزش و ترویج و موسسات تحقیقاتی ملی محصولی/ موضوعی.

‌7- تدوین برنامه‌ریزی چند سطحی و چند لایه و پایین به بالای آموزش و ترویج در سطح مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی.

8- تدوین برنامه تحوّلی  دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی و تشکیل سازمان کار مربوطه شامل: 8 کمیته برنامه‌ریزی آموزشی و ترویجی محصولی و موضوعی و 6 دبیرخانه ترویجی مطابق جداول زیر:

ردیف

کمیته‌های برنامه‌ریزی آموزشی و ترویجی

1

کمیته برنامه ‏ریزی آموزش و ترویج تولید پایدار محصولات زراعی

2

کمیته برنامه‏ ریزی آموزش و ترویج  تولید پایدار محصولات باغبانی

3

کمیته برنامه‏ ریزی آموزش و ترویج تولید پایدار محصولات دام و طیور

4

کمیته برنامه‏ ریزی آموزش و ترویج تولید پایدار محصولات شیلاتی وآبزیان

5

کمیته برنامه‏ ریزی آموزش و ترویج مدیریت پایدار منابع طبیعی (جنگل، مرتع، آبخیزداری و بیابان زدایی)

6

کمیته برنامه‏ ریزی آموزش و ترویج مدیریت پایدار آب و خاک

7

کمیته برنامه‏ ریزی آموزش و ترویج ظرفیت‌سازی تشکلهای کشاورزی و روستایی و بازار

8

کمیته برنامهریزی آموزشهای رسمی بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ردیف

دبیرخانه‌های ترویج  و آموزش

1

دبیرخانه آموزش و ترویج مدیریت تلفیقی آفات و تولید محصول سالم و ارگانیک (IPM-IPCM)

2

دبیرخانه ترویج مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی و تغییرات اقلیمی

3

دبیرخانه انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی

4

دبیر خانه  طرح‌های تحقیق، ترویج و کشاورز (تحقیقی-ترویجی)

5

دبیرخانه مجله مروج

6

دبیرخانه رویدادهای ملی نوآوری و تجارب موفق کشاورزی


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0