1- استقرار دبیرخانه طرح‌های تحقیقی-ترویجی در دفتر و پیگیری مستمر چرخه تصویب تا اجرای طرح‌های تحقیقی- ترویجی.

2- استقرار سازمان کار یکپارچه و منسجم برای راهبری برنامه‌های آموزشی و ترویجی در طرح‌های محوری ملی از جمله طرح ارتقای سلامت محصولات کشاورزی.

3- تدوین برنامه عملیاتی آموزش و ترویج و مشارکت کشاورزان در مدیریت مشارکتی آب و استقرار کشاورزی پایدار در حوزه  دریاچه ارومیه (1399- 1403).

4- طراحی و راه‌اندازی کانون‌های توسعه ظرفیت‌های جوانان روستایی و عشایری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی به‌منظور تحقق توسعه کشاورزی و روستایی پایدار.

5- تدوین پروژه راه‌اندازی سامانه اطلاعات نمونه‌های کشاورزی برای الکترونیک کردن فرآیند شناسانی و انتخاب تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی.

6- عملیاتی کردن تفاهم نامه‌های مشترک منعقد شده فیمابین موسسه آموزش و ترویج و موسسات تحقیقاتی ملی محصولی/ موضوعی.

‌7- تدوین برنامه‌ریزی چند سطحی و چند لایه و پایین به بالای آموزش و ترویج در سطح مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی.

8- تدوین برنامه تحوّلی  دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی و تشکیل سازمان کار مربوطه شامل: 8 کمیته برنامه‌ریزی آموزشی و ترویجی محصولی و موضوعی و 6 دبیرخانه ترویجی مطابق جداول زیر:

ردیف

کمیته‌های برنامه‌ریزی آموزشی و ترویجی

1

کمیته برنامه ‏ریزی آموزش و ترویج تولید پایدار محصولات زراعی

2

کمیته برنامه‏ ریزی آموزش و ترویج  تولید پایدار محصولات باغبانی

3

کمیته برنامه‏ ریزی آموزش و ترویج تولید پایدار محصولات دام و طیور

4

کمیته برنامه‏ ریزی آموزش و ترویج تولید پایدار محصولات شیلاتی وآبزیان

5

کمیته برنامه‏ ریزی آموزش و ترویج مدیریت پایدار منابع طبیعی (جنگل، مرتع، آبخیزداری و بیابان زدایی)

6

کمیته برنامه‏ ریزی آموزش و ترویج مدیریت پایدار آب و خاک

7

کمیته برنامه‏ ریزی آموزش و ترویج ظرفیت‌سازی تشکلهای کشاورزی و روستایی و بازار

8

کمیته برنامهریزی آموزشهای رسمی بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ردیف

دبیرخانه‌های ترویج  و آموزش

1

دبیرخانه آموزش و ترویج مدیریت تلفیقی آفات و تولید محصول سالم و ارگانیک (IPM-IPCM)

2

دبیرخانه ترویج مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی و تغییرات اقلیمی

3

دبیرخانه انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی

4

دبیر خانه  طرح‌های تحقیق، ترویج و کشاورز (تحقیقی-ترویجی)

5

دبیرخانه مجله مروج

6

دبیرخانه رویدادهای ملی نوآوری و تجارب موفق کشاورزی


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0