دسته بندي اخبار 
بازدید از مراكز خدمات كشاورزی غیردولتی درشهرستان شاهین شهرومیمه استان اصفهان
کد خبر : ۳۱۴۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ 
۰۵:۳۶
برگزاری جشنواره اسب اصیل دره شوری در شهرستان سمیرم استان اصفهان
کد خبر : ۳۱۴۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ 
۰۵:۲۲
برگزاری سه كارگاه حل مساله در طرح جهادی میدانی حضور محققان معین برای جهش تولید با مشاركت مردم در شهرستان بویراحمد استان كهگیلویه و بویراحمد
کد خبر : ۳۱۴۲۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 
۰۴:۵۱
صفحه1از85123456...85.بعدي.برو
برگزاری جشنواره طبخ آبزیان، ویژه زنان روستایی و عشایری استان قم
با حضور نائب رییس و دبیر کمیسیون امور بانوان : برگزاری جشنواره طبخ آبزیان، ویژه زنان روستایی و عشایری استان قم  جديد!
کد خبر : ۳۱۴۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ 
۰۸:۴۱  | 
تعداد بازدید : ۲۵
برگزاری سلسله نشست آموزشی با موضوع جنگل بارانی
موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزاری سلسله نشست آموزشی با موضوع جنگل بارانی  جديد!
کد خبر : ۳۱۴۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ 
۰۷:۲۰  | 
تعداد بازدید : ۲۶
برگزاری جلسه معاونت علمی و فناوری با معاونت پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور
کد خبر : ۳۱۴۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ 
۰۵:۱۸  | 
تعداد بازدید : ۵۴
برگزاری جلسه مشتركی با سازمان بسیج جامعه كشاورزی
با حضور معاون سازمان تات: برگزاری جلسه مشتركی با سازمان بسیج جامعه كشاورزی  جديد!
کد خبر : ۳۱۴۳۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ 
۰۳:۴۷  | 
تعداد بازدید : ۸۰
برگزاری جلسه شورای فرهنگی موسسه آموزش و ترویج كشاورزی
کد خبر : ۳۱۴۳۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 
۰۸:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۹۸
برگزاری نشست كارگروه ملی با كار گروه استانی پروژه  آموزش مهارتی  بهره‌برداران
کد خبر : ۳۱۴۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 
۰۵:۰۹  | 
تعداد بازدید : ۹۴
برگزاری نشست تخصصی ساماندهی و برنامه ریزی حفـاظت از بز مرخز
کد خبر : ۳۱۴۱۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 
۰۶:۱۳  | 
تعداد بازدید : ۹۷
برگزاری كارگروه ملی برنامه ارتقای سلامت محصول با روش مدیریت تلفیقی ICM
به میزبانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی: برگزاری كارگروه ملی برنامه ارتقای سلامت محصول با روش مدیریت تلفیقی ICM  جديد!
کد خبر : ۳۱۴۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 
۰۴:۱۲  | 
تعداد بازدید : ۱۰۳
تقویم نیازسنجی آموزش مدیران و كاركنان وزارت جهاد كشاورزی سال 1403 تصویب شد
رییس گروه نیازسنجی دفتر آموزش کارکنان خبر داد: تقویم نیازسنجی آموزش مدیران و كاركنان وزارت جهاد كشاورزی سال 1403 تصویب شد 
کد خبر : ۳۱۳۹۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 
۰۶:۴۹  | 
تعداد بازدید : ۱۲۲
ارائه گزارش روند پیشرفت پروژه زنان كارآمد – روستای سرآمد
کد خبر : ۳۱۳۹۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 
۰۵:۳۹  | 
تعداد بازدید : ۱۰۷
برگزاری دومین نشست مشترك با مركز مكانیزاسیون وصنایع كشاورزی
کد خبر : ۳۱۳۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 
۰۷:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۱۲۴
برگزاری سی وسومین جلسه هسته محتوایی تخصصی آب و خاك
کد خبر : ۳۱۳۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 
۰۷:۱۴  | 
تعداد بازدید : ۱۱۵
صفحه1از212.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 


آموزش و ترویج به روایت تصویر
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ 
گزارش تصویری از افتتاح واحد تولید بذر هیبرید شركت گل سم گرگان
با حضورسید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر و محمدمهدی قاسمی معاون سازمان تات گزارش تصویری از افتتاح واحد تولید بذر هیبرید شركت گل سم گرگان  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 
گزارش تصویری از بازدید میدانی از مزرعه نوآور بهره‌ور در استان قزوین
با حضورسید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر و محمدمهدی قاسمی معاون سازمان تات گزارش تصویری از بازدید میدانی از مزرعه نوآور بهره‌ور در استان قزوین  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 
گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت رئیس جمهور شهید در دانشگاه شهید بهشتی
با حضور محمد مهدی قاسمی،معاونین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تات: گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت رئیس جمهور شهید در دانشگاه شهید بهشتی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ 
صفحه1از41234.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
آشنایی با ارقام و ژنوتیپ های درختان میوه سردسیری و هسته دار
برنامه تلویزیونی رویش از شبکه آموزش سیما: آشنایی با ارقام و ژنوتیپ های درختان میوه سردسیری و هسته دار  جديد!
کد خبر : ۳۱۴۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ 
توانمندی های كشاورزی استان كرمانشاه
برنامه تلویزیونی رویش از شبکه آموزش سیما: توانمندی های كشاورزی استان كرمانشاه 
کد خبر : ۳۱۴۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ 
روز جهانی مبارزه با بیابان زایی و خشكسالی
برنامه تلویزیونی رویش از شبکه آموزش سیما: روز جهانی مبارزه با بیابان زایی و خشكسالی 
کد خبر : ۳۱۴۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 
ویژه برنامه زنده هفته جهاد كشاورزی
برنامه تلویزیونی رویش از شبکه آموزش سیما: ویژه برنامه زنده هفته جهاد كشاورزی 
کد خبر : ۳۱۳۹۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 
صفحه1از6123456.بعدي.برو

آمار پویای فعالیت های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور در سال 1402


 • 17718
          آزمون‌های ارزشیابی               استاندارد مهارتی        (تعداد)
 • 1742
      سایت های الگویی     (تعداد)
 • 609
      کانون های یادگیری    (تعداد)
 • 135785 دوره های آموزش مهارتی (نفر-روز)
 • 474326
             آموزش کارکنان                وزارت جهادکشاورزی       (نفر-روز)
 • 5957
    دانش آموزان متوسطه                    کشاورزی             (تعداد)
 • 505
          روزهای مزرعه        (تعداد)
 • 1620
   پژوهشگر مروجان ارشد و            محققان معین           (تعداد)
 • 3736
     صندوق های خرد زنان         روستایی و عشایری        (تعداد)
 • 37082
        مددکاران ترویجی      (تعداد)
 • 10643
   تسهیل گران زن روستایی (تعداد)
 • 8861 رسانه های آموزشی ترویجی (تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی) (تعداد) 
 • 6978
  کارشناسان مروج مسئول        پهنه های کشاورزی       (تعداد) 
 • 1450
        مراکز جهاد کشاورزی      (تعداد)

 نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی 

6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0