- اهمیت هرس تابستانه (هرس سبز) - ابراهیم گنجی مقدم

   https://aparat.com/v/15Iew

    

   2- ابزار هرس

   https://aparat.com/v/wLEWC

    

   3- هرس سبز درختان هلو و شلیل

   https://aparat.com/v/yr4j8

    

   4- هرس سبز درختان هلو و شلیل – آشنایی با عادت باردهی و عادت رشد

   https://aparat.com/v/TeMtK

    

   5- هرس تابستانه درختان زردالو

   https://aparat.com/v/ulFvV

    

   6- هرس درختان گیلاس قسمت 1

   https://aparat.com/v/IwXkH

    

   7- هرس درختان گیلاس قسمت 2(آموزش عملی)

   https://aparat.com/v/BZxUr

    

   8- هرس درختان گیلاس قسمت 3 (هرس باردهی)

   https://aparat.com/v/sF2JY

    

   چکیده :

   با توجه به اهمیت هرس در افزایش کمی و کیفی محصولات درختان هسته دار دوره آموزشی هرس کار ماهر در تیرماه 1401 در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی برگزار گردید.

   عنوان دوره:  تربیت هرس کار ماهر

   سخنران: دکتر ابراهیم گنجی مقدم

   جایگاه یا عنوان: عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

   عنوان مرکز: مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

    

   موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

   معاونت علمی و فناوری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

   مدیریت فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی

   تاریخ برگزاری 11 و 12  تیر 1401


       شعار سال 1403.jpg


       6.1.10.0
       گروه دورانV6.1.10.0