يکشنبه, 10 مرداد 1400
Slogan
  • ساعت : ۱۱:۴۰:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ 
  • کد خبر : ۲۳۶۶۸
طرح آموزش و ترویج تولید محصول گواهی شده با تاكید بر توان افزایی زنان روستایی آذربایجن شرقی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0