چهارشنبه, 9 مهر 1399
Slogan
  • ساعت : ۱۴:۵۱:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ 
  • کد خبر : ۲۱۶۰۵
گزارش تصویری برگزاری كارگروه تخصصی نظارت و سنجش شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در موسسه آموزش و ترویج كشاورزی
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0