چهارشنبه, 15 تير 1401
Slogan
  • ساعت : ۱۰:۰۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ 
  • کد خبر : ۲۵۴۱۸
برگزاری كارگاه آموزشی شناسایی و نحوه مبارزه با آفات و بیماری‌های محصول نخود سایت محصول گواهی‌شده و استاندارد ویژه زنان روستایی شهرستان دنا استان كهگیلویه و بویراحمد

برگزاری کارگاه آموزشی شناسایی و نحوه مبارزه با آفات و بیماری‌های محصول نخود سایت محصول گواهی‌شده و استاندارد ویژه زنان روستایی شهرستان دنا استان کهگیلویه و بویراحمد

درراستای اجرای طرح توان‌افزایی زنان روستایی و عشایری با تأکید بر تولید محصولات استاندارد و گواهی‌شده، دوره آموزشی: آفات و بیماری‌های محصول نخود، آشنایی با آفات و بیماری‌های محصول نخود، نحوه مبارزه، و زمان مبارزه با آفات و بیماری‌ها با تدریس خانم ملک حسینی- مدیر کنترل کیفی سایت و با حضور کارشناسان مدیریت ترویج شهرستان و تابعین فرعی در محل سایت تابع اصلی خانم مهرگل رحیمی پور واقع در دشتک شهرستان دنا در تاریخ 3 (سوم) خردادماه سال جاری برگزار شد و در پایان به سوا لات زنان روستایی پاسخ داده شد