سه‌شنبه, 5 تير 1403
Slogan
  • ساعت : ۱۰:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 110
  • کد خبر : ۳۱۲۲۱
با حضور مریم طهماسبی مشاور وزیر:
برگزاری دوره آموزشی نحوه دریافت مجوز كسب و كارهای خرد كشاورزی و مشاغل خانگی
به منظور تسهیل فضاي کسب و کار زنان روستایی و عشایري از طریق دسترسـی به منابع مالی و اعتباري و با هماهنگی دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، کارگاه آموزشـی آشنایی با نحوه دریافت مجوز مشاغل خانگی و کسب و کارهاي خرد کشاورزي به صورت حضوری و برخـط برای کل کشور برگزار شــد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی؛ مریم طهماسبی گفت:با توجه به اهمیت و ضرورت این دوره آموزشی، کارشـناس مســئول زنـان روســتـایی و عشایري اســتان وسایر کارشـناسان فعال درحوزه زنان درسـطح شهرســتان‌ ها، پهنه‌ ها و همچنیـن مدیران عامل صندوق هاي اعتبارات خرد و صندوق هاي توسـعه فعالیت هاي کشاورزي شهرستانی و استانی در استان هاي داراي صندوق شهرستانی با تأکید بر شناسایی پشتیبان هاي تولید در بین زنان در این دوره شرکت کردند.

 

untitled1.png

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.10.0
    V6.1.10.0