• EN
چهارشنبه, 9 بهمن 1398
بازدیدهای میدانی انتخاب نمونه‌های ملی بخش كشاورزی سال 98
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدیدهای میدانی  انتخاب نمونه‌های ملی بخش کشاورزی سال 98

 

در راستای برنامه‌های ستاد انتخاب و معرفی تولیدکنندگان نمونه ملی بخش کشاورزی در سال 98، فرآیند انتخاب نمونه‌ها پس از اعلام فراخوان انتخاب نمونه‌ها از سوی دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و معرفی افراد برگزیده از سطوح پهنه‌های ترویجی به وسیله مروجان و کارشناسان مراکز جهادکشاورزی، در مرحله بعد کلیه بخش‌های اجرایی و مدیریت‌های هماهنگی ترویج کشاورزی استان‌ها پرونده‌ی افراد شناسایی شده را مورد بررسی قرار می‌دهند و پس از تعیین اولویت‌ها در هر رشته یک نفر را انتخاب کرده و به دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه‌های بخش کشاورزی مستقر در دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی معرفی می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، در مرحله بعد، بازدیدهای میدانی کاندیداهای منتخب نمونه ملی بخش کشاورزی در 32 استان و 124 رشته به‌صورت فشرده از مهرماه سال جاری تا کنون در حال انجام است که از 1473 پرونده رسیده، 373 کاندیدا در سطح کشور توسط تیم ارزیابی کمیته ملی انتخاب نمونه‌های بخش کشاورزی بیش از 90 درصد مورد بازدید قرار گرفته‌اند.

این بازدیدها در زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی از جمله، زراعت،  باغبانی، تشکل‌های بخش کشاورزی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، منابع پایه تولید، ترویج و آموزرش کشاورزی، بازرگانی و صنایع تبدیلی، آب و خاک، محصول سالم و گواهی شده هستند.

شایان ذکر است، کاندیداهای منتخب بخش کشاورزی اعم از کلیه‌ی اقشار جامعه بهره‌برداران (زنان و مردان) جامعه روستایی و کشاورزی کشور هستند. 


 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0