شنبه, 1 مهر 1402
Slogan
  • ساعت : ۰۹:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ 
  • کد خبر : ۲۹۴۲۰
بازدید مدیر كل دفتر ترویج دانش از مركز جهاد كشاورزی حبیب آباد شهرستان برخوار استان اصفهان
بازدید آقای دکتر موموندی از مرکز جهاد کشاورزی حبیب آباد شهرستان برخوار و برگزاری جلسه با مسئولین مرکز...

به گزارش رئیس اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان برخوار ، در روز سه شنبه مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ بازدیدی از مرکز جهاد کشاورزی حبیب آباد با حضور آقای دکتر موموندی مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت خانه و همکاران، آقای مهندس اکبری مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی و  آقای مهندس پوریاولی از ترویج استان انجام شد و سپس جلسه ای با حضور مسول مرکز جهاد کشاورزی حبیب آباد و مسول ترویج  و مسول حفظ نباتات شهرستان در محل مرکز حبیب آباد برگزار شد. در این جلسه آقای  مهندس اکبری با تاکید بر این که، مرکز جهاد کشاورزی حبیب آباد از جمله مراکز فعال استان می باشد مواردی در خصوص فعالیت های ترویجی عنوان نمودند. سپس آقای دکتر موموندی در خصوص نحوه برگزاری کارگاه ها، دوره ها ترویجی و روز مزرعه، روز انتقال یافته ها، ایجاد سایت های الگویی، نحوه تشکیل، انتخاب و هدف از اجرای طرح مزارع نوآور، کانون جوانان روستایی و... توضیحاتی ارائه دادند. سپس خانم مهندس جابر زاده مسول مرکز جهاد کشاورزی حبیب آباد در خصوص پتانسیل های موجود در منطقه و اقدامات انجام شده در مرکز توضیحاتی بیان کردند. در ادامه خانم مهندس اسلامی رئیس اداره ترویج شهرستان، کلیاتی در خصوص فعالیت های ترویجی انجام شده در شهرستان  در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ، چگونگی انتخاب مزرعه نوآور و بستن تفاهم نامه در این خصوص، برگزاری کارگاه آموزشی در مزرعه نو آور، ایجاد کانون جوانان روستایی و فعالیت های انجام شده در کانون و....توضیحاتی ارائه دادند و در ادامه کلیه مستندات مربوطه توسط آقای دکتر موموندی و همکاران مورد بررسی قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.4.0
    V6.1.4.0