دوشنبه, 7 مهر 1399
  • ساعت : ۱۳:۱۵:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 
بازدید ریاست محترم سازمان جهاد كشاورزی استان از مركز آموزش كشاورزی و منابع طبیعی شهید خیابانیان

<p>در تاریخ 31 خرداد ماه 99 جناب آقای مهندس نیکبخت ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و هیات همراه از مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شهید خیابانیان و مرکز توسعه کسب و کارهای روستایی و کشاورزی این مجموعه بازدید بعمل آوردند.</p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0