دوشنبه, 7 مهر 1399
  • ساعت : ۷:۳۵:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ 
حضور مسئولین كارو دانش و فنی و حرفه ای اداره كل آموزش و پرورش استان در مركز آموزش كشاورزی و منابع طبیعی شهید خیابانیان

در تاریخ بیست و سوم خردادماه 99 جلسه ای در خصوص ایجاد هنرستان کشاورزی با حضور مسئولین کارو دانش و فنی و حرفه ای اداره کل آموزش و پرورش استان در مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شهید خیابانیان برگزار شد و در ادامه از امکانات این مرکز در راستای ایجاد هنرستان بازدید شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0