جمعه, 4 مهر 1399
  • ساعت : ۱۰:۵۱:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ 
  • کد خبر : ۲۲۳۳۹
نمونه برداری از محصولات
نمونه برداری از محصولات گواهی شده سایت الگویی
نمونه برداری محصول گواهی شده سیب درختی،خانم شهناز فرهادی،ساکن روستای سنگ سفید شهرستان صحنه استان کرمانشاه در تاریخ 99/6/16 با حضور نماینده اداره استاندارد، شرکت بازرسی تاک، کارشناس مسئول امور زنان استان و شهرستان، باغدارو کارشناسان شهرستان صحنه استان کرمانشاه

<p>&lt;p&gt;نمونه برداری محصول گواهی شده سیب درختی،خانم شهناز فرهادی،ساکن روستای سنگ سفید شهرستان صحنه استان کرمانشاه در تاریخ 99/6/16 با حضور نماینده اداره استاندارد، شرکت بازرسی تاک، کارشناس مسئول امور زنان استان و شهرستان، باغدارو کارشناسان شهرستان صحنه ، هدف از ایجاد سایت های الگویی محصولات گواهی شده ترویج و فرهنگ سازی تولید و مصرف محصولات سالم بوده که باغ خانم فرهادی جزء اولین سایتهای الگویی در کشور در سال 97 بوده که برای سومین سال نمونه برداری از این باغ انجام شده است .&lt;br /&gt; مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</p>

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0