جمعه, 4 مهر 1399
  • ساعت : ۱۴:۴۹:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ 
  • کد خبر : ۲۱۵۳۴
خانم دكتر معصومه ابتكار، معاون رییس جمهور از فعالیت های زنان روستایی استان قم بازدید كرد

<p align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">خانم دکتر معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور از فعالیت های زنان روستایی استان قم بازدید کرد</span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">خانم دکتر معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده روز دهم دی ماه&nbsp; از فعالیت های زنان روستایی و صندوق های خرد محلی استان قم بازدید کرد . در این برنامه دکتر ابتکار به همراه مسئولین استانی از فعالیت های اعضا صندوق های خرد محلی روستای کوه سفید و ملک آباد از جمله کارگاه خیاطی، پرورش شتر و تهیه روغن های گیاهی فعالیت ها و کسب و کارهای کشاورزی صندوق های خرد محلی زنان روستایی بخش قمرود استان قم بازدید نمودند.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="color:#222222">ایشان ضمن بازدید از دفاتر صندوق های خرد محلی زنان از هیئت مدیره صندوق سرمایه صندوق، میزان وام دهی و فعالیت های اعضا را جویا شدند.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0