عملکرد طرح در  طول 7 سال:

   

  تفاهم نامه ها:

  1- انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری با سازمان بسیج مستضعفین

  2-انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری با بخش های اجرای وزارت جهادکشاورزی جهت مشارکت در تامین بخشی از هزینه اجرای پروژه ها در قالب طرح

   

  پژوهش ها:

  بررسی اثربخش طرح در طول برنامه سوم و چهارم

   


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0