پروژه های قابل اجراء به تفکیک بخش های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی

   

  پروژه منابع طبیعی و آبخیز داری:

  تولید و کاشت نهال، نهال کاری، اصلاح و احیاء مراتع، آبخیزداری(خشکه چینی)، آبخیز داری (بانکت بندی)، کاشت نهال در عرصه منابع طبیعی، خاک ورزی حفاظتی، پرکردن گلدان نهال، وجین- سله شکنی و آبیاری پارک جنگلی، جمع آوری سنگ های دپو شده در اراضی تحت تصرف، حفاظت و قرق.

   

  پروژه های آب و خاک:

   احداث بند خاکی، لوله گذاری، پوشش انهار-قنوات، احداث کانال ابرسانی، لایروبی انهار-قنوات، مساحی مزارع و باغات، نظارت برسیستم های نوین ابیاری، بازدید سیستم های نوین آبیاری تحت فشار، تهیه کروکی چاههای غیر مجاز، انتقال و لوله کشی کانال، فنس کشی و حفر تراشه، جمع اوری آمار قنوات، جمع اوری آمار کانال ها آبیاری.

   

  پروژه های امور دام، دامپزشکی:

   رکورد گیری شیر و اصلاح نژاد،، پلاک کوبی وثبت مشخات دام، بهبود کیفیت شیرخام، سمپاشی اماکن دامی، سمپاشی بدن دام، خوراند قرص و دارو به دام، واکسیناسیون طیوربومی علیه بیماری نیوکاسل، مبارزه با انگل های خارجی دام، مبارزه با انگل های داخلی دام، سرشماری کلنی های زنبور عسل، سم چینی و پشم چینی.

   

  پروژه های زراعت و باغبانی:

   احداث تشتک جهت ذخیره رطوبت، کیل گیری محصولات زراعی، احیاء و اصلاع باغهای مرکبات، احیاء و اصلاح باغهای انگور، احیاء و اصلاع باغهای زیتون، احیاء واصلاع باغهای خرما- موز-انبه، احیاء و اصلاع باغهای انار، بهبود عملیات زراعی و باغی، احیای و اصلاح باغهای سیب، هرس فرم درختان میوه، سرشماری زنبورستانه، چاله کنی و غرس نهال در اراضی شیبدار دیم وآبی، تولید نشا در گلخانه، تکمیل بانک اطلات باغستان های سنتی، مبارزه با علفهای هرز، روسیمی باغات انگور، سالم سازی بذور، اطلاع رسانی بهره برداران در زمینه صندوق توسعه، شناسایی اراضی ملی، پرورش و مراقبین، استفاده بهینه از کود و سم، کشت با دستگاه غده کار، کاشت نهال و درختان مثمر و غیر مثمروشناسنامه دار کردن واحدهای زراعی، طرح نظارت کاشت غلات، نظارت بر مزارع الگویی و ترویجی ایجاده شده توسط تشکلها.

   

  پروژه های حفظ نباتات:

   مبارزه با سن گندم-غلات، مبارزه با موش صحرایی، مبارزه مکانیکی با زنبور مغز خوار بادام وپسته، مبارزه با مگس زیتون، مبارزه با گرم گلوگاه انار، مبارزه باسوسک سرشاخه خوار پسته و خرماريال، ردیابی بیماری اتشک، ردیابی جاروی جادوگر، ردیابی تریستیزا،پسیل و شانکر مرکبات، جمع آوری و امحای ضایعات گیاهان و درختان میوه، جمع آوری میوه انار پس از برداشت، مبارزه مکانیکی بامگس زیتون ،جمع آوری و نصب تله، آموزش و ترویج هرس سبز  انگور، مبارزه مکانیکی در باغات گردو علیه آنتراکتوزو کنه کالی گردو، مبارزه مکانیکی در باغات انگور علیه سفیدک سطحی و زنجره مو، عملیات تکمیلی طرح توسعه باغات دیم، مبارزه با آفات درختان میوه و مگس میوه مدیترانه ای، مبارزه با مینوز گوجه فرنگی، مبارزه با آفات همگانی، مبارزه با ملخ.

   

  پروژه های تعاون روستایی:

   طرح سرشماری اعضای تعاونیهای 700 روستا، طرح زیبا سازی و اراستگی تعاونیهای روستایی کشاورزی 50 شرکت، جمع آوری اطلاعات و آمار.

   


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0