زمینه های فعالیت طرح بسیج سازندگی

  زمينه‌هاي فعاليت‌هاي اين طرح در قالب سه محور اساسي به شرح ذيل دسته‌بندي مي‌شود.

  الف) فعاليت‌ برنامه‌اي

  ب ) فعاليت‌هاي ضربتي ( فوريتي)

  ج ) فعاليت‌هاي فوق برنامه اي( فرهنگي)

   

  الف ) فعاليت‌هاي برنامه‌اي

  بسيج سازندگي با عنايت به اهداف بلندمدت  ، ميان مدت  و كوتاه مدت خود، هر ساله ، فهرستي از پروژه‌ها را كه در راستاي دستيابي به اهداف تعيين شده  در بخش كشاورزي و منابع طبيعي است ،به مورد اجرا مي‌گذارد . اين پروژه‌ها در حوزه‌هاي ذيل اجرا مي‌شود:

  1) بخش‌هاي مختلف كشاورزي شامل زراعت، باغباني ،‌حفظ نباتات ،‌دام ،‌دامپزشكي ، شيلات ، منابع طبيعي و آبخيزداري ،‌آب و خاك

  2 ) كارورزي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي كشاورزي

   

  ب ) فعاليت‌هاي ضربتي (فوريتي)

  بسيج سازندگي مي‌تواند در مواقع بروز حوادث غير مترقبه  طبيعي و يا بروز فوريت‌هاي ويژه در بخش كشاورزي همچون همه‌گير شدن بيماري‌هاي دامي و يا طغيان آفات گياهي ، به صورت ضربتي  وارد عمل شده و به پيشگيري ، كنترل و رفع عوارض حوادث كمك كند.

   

  ج ) فعاليت‌هاي فوق برنامه اي ( فرهنگي )

  1-  برگزاري اردوهاي جهادي

  2-  برگزاي جشنواره‌هاي دانشجويي و دانش‌آموزي

  3- آموزش و تبليغات رسانه اي


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0