اهداف طرح  بسیج سازندگی

   

   الف ـ اهداف كلي 

  1)تحقق فرمان مقام معظم رهبري مبني بر شناسايي و فراهم كردن زمينه حضور جوانان در عرصه‌ ‌سازندگي كشور به ويژه بخش كشاورزي و مناطق محروم

  2)استفاده بهينه از اوقات فراغت جوانان در جهت تسريع در روند اجرايي فعاليت‌هاي بخش كشاوررزي و محروميت‌زدايي در مناطق روستايي

   

  ب - اهداف اختصاصي

  1) كمك به كاهش خسارت در بخش كشاورزي از طريق پيشگيري و كنترل عوامل خسارت زا و مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي و دامي

  2) اجراي فعاليت‌هایي كه ماهيت ضربتي داشته و يا در زمان وقوع حوادث غير مترقبه نياز به نيروي انساني 

  بيشتري دارد.

  3) اجراي پروژه‌هاي عام المنفعه بخش كشاورزي در راستاي افزايش توليد و حفظ منابع پايه

  4) آموزش علمي و عملي جوانان به خصوص فارغ‌التحصيلان و دانش‌آموختگان بخش كشاورزي در قالب طرح كارورزي

  5) تغيير نگرش در نيروي انساني جوان نسبت به فعاليت در بخش كشاورزي و كمك به اشتغال‌زايي جوانان  از طريق هدايت آنان به فعاليت‌هاي بخش كشاورزي

  6) ترويج غير مستقيم شيوه هاي صحيح كشاورزي به  بهره برداران از طريق آموزش به جوانان روستايي

   


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0