پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
  گروه مراکز جهاد كشاورزي 


  رییس گروه : آقای مهندس علي اكبر صابری

  کارشناسان: آقای سيد محمد تقي برقعی، سرکار خانم مریم یزدانی و سرکار خانم زیبا نورعلی‌زاده

  تلفن : 8-02166940780 (داخلی: 2242، 2254 و 2234)- تلفن مستقیم: 66595687

  پست الکترونیکی : ak.saberi@areeo.ac.ir

  ********************

  برنامه‌ها و محورهای فعالیتی گروه مراکز جهاد كشاورزي


  5.7.14.0
  گروه دورانV5.7.14.0