گروه توسعه شبکه ترویج غیر دولتی

   
  رییس گروه: آقای مهندس رضا ذبیحی طاري

  کارشناس: سرکار خانم ليلا توکلی و آقای سعید صفری

  تلفن : 8-02166940780 (داخلی: 2237 و 2255) - تلفن مستقیم: 66597077

  پست الکترونیکی : r.zabihi@areeo.ac.ir

  ********************

  برنامه‌ها و محورهای فعالیتی گروه توسعه شبکه ترویج غیر دولتی


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0