مدیرکل دفتر: آقاي مهندس علي خبیری

   

  تلفن :   

  تهران : 66430462 021 –  66940739 021    نمابر 66940733 021

   

  پست الکترونیکی : a.khabiri@areeo.ac.ir  

   

  * * * * * * * * * * * * * *

   

  حوزه مديريت

   

  « تهران »

  مسئول دفتر: آقای یدا... نژادی

  امور دفتري: آقاي حميد رضا بيرك آبادي

  تلفن : 8-02166940780 (داخلی: 2235، 2234، 2234) – مستقيم 66597077 – 66595687 -  66940739 – نمابر 66940733

   


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0