- برنامه عملیاتی استقرار شبکه خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی

  ابلاغ برنامه عملياتي استقرار شبكه

  متن برنامه عملياتي استقرار شبكه

  - قرارداد عاملیت اعطای کمک بلاعوض دولت برای تجهیز شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره ای، کلینیک های گیاهپزشکی و دامپزشکی و مراکز تلقیح مصنوعی

  قرارداد عاملیت اعطای كمك بلاعوض دولت براي تجهيز‌

  - بخشنامه شماره 876 دستورالعمل اجرایی و حسابداری اعطای کمک بلاعوض دولت برای تجهیز شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره ای 

  بخشنامه 876 دفتر حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی

  - دستورالعمل جذب، استقرار و بکارگیری سربازان سازندگی

  دستورالعمل جذب، استقرار و بکارگیری سربازان سازندگی اردیبهشت 95

   


  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0