يکشنبه, 4 مهر 1400
Slogan
  • ساعت : ۱۰:۴۴:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 728
  • کد خبر : ۲۱۴۴۵
برگزاری جلسه كارگروه تعیین و بارگذاری عناوین و شناسنامه مجوزهای كسب و كار در حوزه آموزش و ترویج كشاورزی برگزار شد

برگزاری جلسه کارگروه تعیین و بارگذاری عناوين و شناسنامه مجوزهاي كسب و كار در حوزه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد

 

اولین جلسه کارشناسی کارگروه بررسی چگونگی تعیین و بارگذاری عناوين و شناسنامه مجوزهاي كسب و كار در حوزه آموزش و ترویج كشاورزي با حضور نمایندگان واحدهای تابعه موسسه: آقایان پیری (نماینده دفتر ترويج دانش و فناوري كشاورزي)، مقدس (نماینده معاونت علمی و فناوری)، علی میرزایی (نماینده دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی)، رحیمی پطرودی (نماینده دفتر آموزش بهره‌برداران)، ذبیحی (نماینده دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج) و خانمها ایمانی و مداحی (نمایندگان دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری) و توکلی (نماینده دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج) در مورخ 98/09/23 در سالن جلسات طبقه دهم موسسه آموزش و ترویج برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای ذبیحی در مورد پیشینه موضوع و در خصوص عناوین اولیه پیش بینی شده و چگونگی ورود اطلاعات شناسنامه مجوزهاي كسب و كار در سامانه پیشخوان مجوزهای کشور (G4B.ir) توضیحاتی ارائه نمودند و سپس موضوع از سوی شرکت کنندگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در پایان مقرر گردید نمایندگان محترم پیشنهادات مربوطه را با تایید واحد ذی ربط جهت طرح در جلسه آتی ارائه نمایند. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0