جمعه, 4 مهر 1399
  • ساعت : ۱۵:۸:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ 
  • کد خبر : ۲۰۵۱۷
جدول حق التدریس مدرسین و اعضای هیات علمی در سال 1398
جدول حق التدریس مدرسین و اعضای هیات علمی در سال 1398 به شرح فایل الحاقی پیوست می باشد.
امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0