دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۸۹۳۰
بالا بردن بازدهی تولید و بهبود بهره وری مصرف نهاده ها جهت تولید فراورده ها و مواد پروتئینی حاصل از تولید ات دامی به عنوان رمز پایداری و ماندگاری در صحنه رقابت جهانی و نیز رقابت در سطح ملی محسوب می ...
کد خبر : ۱۸۸۷۰
کتاب قرنطینه دامپزشکی توسط انتشارات موسسه د رتاریخ 2/5/ 96 به چاپ رسیده است نویسندگان کتاب سهیل علی نژاد- امید رضا امرآبادی - رضا شهریاری هستند
كتاب فناوری تهیه وفرآوری اسپرم اسب به چاپ رسد 
نویسندگان هوشنگ نوری ،حمید کهرام ،راحله صادقی ،حسین ایراندوست
کد خبر : ۱۲۰۶۹
كتاب گیاهان گلدانی برگ زینتی به چاپ رسید 
نویسندگان مرتضی دانشخواه ، حدیجه محیسنی
کد خبر : ۱۲۰۶۸
صفحه1از14123456...14.بعدي.برو

5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0