برگزاری جلسه برنامه ریزی همایش نمونه های كشاورزی در سالن اجلاس سران

برگزاری جلسه برنامه ریزی همایش نمونه های کشاورزی در سالن اجلاس سران

به منظور  ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی دقیق تر ، جلسه ای با حضور  اعضا و کارگروههای تعیین شده با موضوعات مرتبط و همچنین مسائل حفاظتی  و نیز ایجاد تعامل با تیم حفاظتی نهاد ریاست جمهوری ، با حضور حراستهای سازمان تات و مؤسسه آموزش و ترویج برگزار  گردید.


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0