آیین افتتاح سامانه هوشمند كنترل تردد و سامانه كنترل و پایش شبكه و نرم‌افزارها

آیین افتتاح سامانه هوشمند کنترل تردد و سامانه کنترل و پایش شبکه و نرم‌افزارها  برگزار شد.

آیین افتتاح سامانه هوشمند کنترل تردد و سامانه کنترل و پایش شبکه و نرم‌افزارها، با حضور رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، معاون حفاظت فیزیکی مرکز حراست وزارت جهادکشاورزی و همراهان، مدیر حراست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و همراهان، رئیس حراست موسسه، و رییس حوزه ریاست موسسه،  روز دوشنبه نهم دی ماه  سال جاری، در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

رییس اداره حراست موسسه،  هدف از راه‌اندازی سامانه هوشمند کنترل تردد، را ایجاد نظم و امنیت بیشتر و تکریم ارباب رجوع بیان کرد. وی افزود: سامانه کنترل و پایش شبکه و نرم‌افزارها، برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی و نیز نظارت و پایش سامانه‌های موجود در خدمت رسانی بهتر راه‌اندازی شده است.

در پایان، از سوی رییس موسسه با اهدای لوح تقدیر، از زحمات رییس و کارکنان اداره حراست موسسه قدردانی شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0