برنامه‌ریزی نیازسنجی آموزشی ترویجی مدیران موسسه آموزش و ترویج كشاورزی
برنامه‌ریزی نیازسنجی آموزشی ترویجی در یکصد و چهارمین جلسه شورای مدیران موسسه آموزش و ترویج کشاورزی بررسی شد.

سه دستور کار برنامه‌ریزی نیازسنجی آموزشی ترویجی، گزارش پیشرفت کار کمیته اجرایی مراسم تجلیل از برگزیدگان ملی بخش کشاورزی و بررسی ماموریت‌های مدیران و همکاران موسسه در یکصد و چهارمین جلسه شورای مدیران موسسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0