دوشنبه, 7 مهر 1399
  • ساعت : ۱۷:۱۸:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ 
  • کد خبر : ۱۹۵۷۷
جلسه كمیسیون نظارت و ارزشیابی

جلسه کمیسیون نظارت و ارزشیابی

جلسه کمیسیون نظارت و ارزشیابی موسسه در تاریخ 96/11/15 به منظور بررسی " طرح ارزیابی درونی و بررسی شیوه های اجرائی آن در مراکز آموزشی " با حضور اعضاء محترم به ریاست جناب آقای دکتر بصام در سالن جلسات موسسه تشکیل گردید . 
در این جلسه در خصوص اجرائی شدن ارزیابی درونی در مراکز آموزش مبنی بر بهبود کیفیت عملکرد آنها در حوزه های آموزشی ابتدا از طرف مدیریت نظارت و ارزیابی، فرآیندهای ارزیابی و خودارزیابی و عوامل موثر در آنها و تعیین گام ها برای اجرایی شدن آن مباحثی مطرح شد و در ادامه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر توسط اعضاء حاضر در جلسه آقای دکتر بصام برای عملیاتی کردن این طرح فرمودند که ابتدا باید فرهنگ سازی مناسب انجام پذیرد و برای شروع کار آندسته از مراکزی که انگیزه های لازم و داوطلب ارزیابی درونی هستند بعنوان مراکز مجری انتخاب شوند .امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0