دوشنبه, 7 مهر 1399
  • ساعت : ۱۳:۴۳:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ 
  • کد خبر : ۱۹۴۶۱
بازدید از مركز آموزش علمی كاربردی فن آوران كشاورزی صدرا

بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران کشاورزی صدرا

آقایان مهندس بهبودی از مدیریت آموزشی و مهندس عاشوری از مدیریت نظارت وارزیابی موسسه به منظور نظارت بر فعالیت های آموزشی انجام شده وهمچنین امکانات وفضاهای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران کشاورزی صدرا در تاریخ 5/10/96 به استان فارس سفر کردند.

در این بازدید ابتدا با مهندس نجفی رئیس مرکز آموزش نشستی برگزار شد و مسائل ومشکلات آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه ماموریت از آزمایشگاه ها ، گلخانه ها ، فضای آموزشی و فرهنگی  بازدید بعمل آمد.


مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران کشاورزی صدرا از آزمایشگاه کشت بافت برای تولید 5/1 میلیون اصله نهال در سال از طریق کشت سلولی، تعداد 5 گلخانه به مساحت 2500 مترمربع برای تولید گیاهان زینتی ، دارویی و نگهداری نهال های کشت بافت، آزمایشگاه های شیمی ، کلکسیون حشره شناسی و گیاهان دارویی  و همچنین فضاهای آموزشی و فرهنگی مناسب برخوردار است.امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0