دوشنبه, 7 مهر 1399
  • ساعت : ۹:۴:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ 
  • کد خبر : ۱۹۲۹۶
بازدیدازطرح كارآفرینی تولید پایه های رویشی گل های زینتی وهسته های فن آوری مركزخراسان رضوی

بازدیدازطرح کارآفرینی  تولید پایه های رویشی گل های زینتی وهسته های فن آوری مرکزخراسان رضوی

آقایان دکتر حسنی بافرانی کارشناس معین مرکز خراسان رضوی و مهندس عاشوری از مدیریت نظارت وارزیابی موسسه به منظوربررسی اعتبارات ارسالی ازسوی موسسه برای طرح کارآفرینی تولید پایه های رویشی گل های زینتی وهسته های فن آوری مرکز خراسان رضوی درمورخ 96/8/10 ضمن دیدار باآقایان دکترمویدی رئیس مرکز ،دکتر غفوری معاون آموزشی، دکتراغنمی معاون پژوهشی ، دکترغیبی رئیس مرکز رشد و واحدی مسئول پشتیبانی از طرح کارآفرینی تولید پایه های رویشی گل های زینتی وهسته های فن آوری مراکزخراسان رضوی بازدید کردند. با توجه به نتایج بدست آمده ، زیرساخت های ایجادشده در مرکز نیازمندفعال سازی اعضای طرح کارآفرینی تولید پایه های رویشی گل های زینتی وهسته های فن آوری وبکارگیری زیرساخت ها درجهت رسیدن به اهداف طرح های مذکورمی باشد.


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0