يکشنبه, 7 آذر 1400
  • ساعت : ۱۴:۳۶:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ 
  • کد خبر : ۱۷۵۴۲
بازدید نظارتی موسسه از مراكز تحقیقات ، آموزش و منابع طبیعی استانهای خراسان رضوی و گلستان

بازدید نظارتی موسسه از مراکز تحقیقات ، آموزش و منابع طبیعی استانهای خراسان رضوی و گلستان

نیک فرجام از مدیریت نظارت و ارزیابی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی به منظور بررسی فرآیند های آموزشی و طرح های کارحین تحصیل مراکز آموزش جهاد کشاورزی مشهد ، گرگان و کردکوی بازدید بعمل آوردند .

در این ماموریت در مورخ 95/5/30 با حضور در مرکز شهید هاشمی نژاد مشهد طی جلساتی با مسئولین مرکز نسبت به فرآیندهای آموزش و پیشرفت فعالیت های مربوط به طرح های کارحین تحصیل صحبت شد و در ادامه ماموریت درباره ماده 21 موضوعاتی مطرح و با تعدادی از مسئولین مرکز در مورد طراحی رشته های تحصیلی با موضوع کارآفرینی مصاحبه بعمل آمد .

در مورخه 95/6/2 با حضور در مرکز آموزش گرگان طی جلسه ای با معاون محترم آموزش مرکز جناب آقای فرض علی نژاد درباره فرآیندهای آموزش صحبت شد و پس از آن با مسئولین طرح های کارحین تحصیل مراکز گرگان و کردکوی راجع به پیشرفت طرح ها و مشکلات پیش آمده مباحثی مطرح شد و در ادامه از محل اجرا طرح ها بازدید بعمل آمد در ادامه ماموریت درباره ماده 21 موضوعاتی مطرح و با تعدادی از مسئولین مرکز در مورد طراحی رشته های تحصیلی با موضوع کارآفرینی مصاحبه گردید  .

 
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0