يکشنبه, 7 آذر 1400
  • ساعت : ۱۲:۱۰:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ 
  • کد خبر : ۱۷۴۵۶
سخنرانی مسئول حوزه آموزش بهره برداران مدیریت نظارت وارزیابی درگردهمایی وكارگاه آموزشی روسای ادارات آموزش بهره برداران سراسر كشور

سخنرانی مسئول حوزه آموزش بهره برداران مدیریت نظارت وارزیابی درگردهمایی وکارگاه آموزشی روسای ادارات آموزش بهره برداران سراسر کشور

 گردهمایی وکارگاه آموزشی نحوه تعیین اولویت ها و اجرای دستور العمل های آموزش بهره برداران با شرکت روسای ادارات آموزش بهره برداران مراكز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور (مورخ  19 و20 مرداد ماه 95)  در مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین برگزار شد.

  آقای دكتر خداورديان مسئول حوزه بهره برداران مدیریت نظارت و ارزشیابی در مراسم افتتاحیه این گردهمایی به تبیین اهداف نظارت و ارزيابي و ارزشیابی دوره های آموزش بهره برداران و تاثيرات آن در تصميم گيري هاي سازماني، پايش ارکان آموزشی براساس  استانداردهای دوره، از جمله انتخاب مدرسان توانمند، تدوين طرح درس توسط مربیان بر اساس استاندارد ها وسرفصل ها پرداخت . ایشان همچنین اضافه نمود مدیریت نظارت و ارزیابی موسسه به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی مراکز در سال 95 علاوه بر شاخص های سال های قبل برگذاری دوره های آموزشی مرتبط با محصولات استراتژيك ومحصولات غالب هر منطقه و سطح پوشش نياز مخاطبان ، تاکید دارد. در پایان ایشان ضمن معرفی چند الگوی کاربردی ارزشیابی آموزشی شامل: مدل کرک پاتریک، همچنین  مدل CIPP ، و تلفیق آن با مدل منطقی بطور مختصر الگوی کاربردی  نظارت، ارزیابی و ارزشیابی آموزش های بهره برداران را برای حضار جلسه تشریح نمود .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0