يکشنبه, 7 آذر 1400
  • ساعت : ۱۱:۲۹:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ 
  • کد خبر : ۱۷۲۴۵
هفدهمین جلسه كمیسیون نظارت و ارزشیابی

هفدهمین جلسه کمیسیون نظارت و ارزشیابی در مورخه 9/3/95 ساعت 11-9 به ریاست آقای دکتر بصام و حضور اعضاء کمیته آقایان دکتر احمدی نژاد ، مهندس خشنود ، مهندس نصیری ، مهندس میثمی تبار ، مهندس سلطلانیان ، دکتر حسنی ، مهندس مرادنژاد ، دکتر محمدی ، دکتر خداوردیان ، نیک فرجام ، عاشوری  با دستور جلسات زیر در سالن جلسات موسسه برگزار گردید .

*بررسی دستورالعمل ارزیابی مدیران

*بررسی دستورالعمل کمیسیون نظارت و ارزیابی

* تغییرات لازم در کمیسیون نظارت و ارزیابی 


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0