سه‌شنبه, 6 آبان 1399
  • EN
  • ساعت : ۱۳:۵۸:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ 
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
رویدادهای ملی ترویج نوآوری وتجارب موفق كشاورزی (گندم دیم)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0