جمعه, 4 مهر 1399
  • EN
  • ساعت : ۱۴:۲:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ 
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
پنجمین كارگاه آموزشی تشریح فرآیند شناسایی و انتخاب نمونه های ملی بخش كشاورزی و منابع طبیعی سال 1399 با موضوعات: باغبانی، امور بازرگانی و صنایع تبدیلی، آب و خاك در قالب وبینار آموزشی

پنجمین کارگاه آموزشی تشریح فرآیند شناسایی و انتخاب نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی سال 1399 با موضوعات: باغبانی، امور بازرگانی و صنایع تبدیلی، آب و خاک در قالب وبینار آموزشی با مشارکت بیش از 300 نفر از دست اندرکاران استان، شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌های سراسرکشور، ساعت 10 الی 12روز یکشنبه مورخه 22تیرماه سال جاری در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

در این کارگاه به ترتیب آقایان مهندس گیلوری رئیس کمیته فنی نمونه های امور بازرگانی و صنایع تبدیلی، ضیایی رئیس کمیته فنی نمونه‌های باغبانی و سیدی رئیس کمیته فنی نمونه های آب و خاک به تشریح سیاست ها، اهداف، واقدامات صورت گرفته در ارتباط با اصلاح و بازنگری فرم های ارزیابی رشته‌های هریک از کمیته‌های فنی و بیان شاخص‌های فنی پرداخته و انتظارت از همکاران استانی وشهرستانی را بیان داشتند.

سپس همکاران شرکت کننده از استان ها مسائل ومشکلات خود را مطرح که پاسخ های لازم توسط روسای کمیته های فنی ارائه گردید.در ادامه خانم مهندس مزیدآبادی از همکاران دفتر صنایع تبدیلی و غذایی توضیحاتی را در خصوص نحوه تکمیل و ارسال فرم های مربوط به واحدهای صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی ارائه نمودند.

در این کارگاه به ترتیب آقایان مهندس گیلوری رئیس کمیته فنی نمونه های امور بازرگانی و صنایع تبدیلی، ضیایی رئیس کمیته فنی نمونه‌های باغبانی و سیدی رئیس کمیته فنی نمونه های آب و خاک به تشریح سیاست ها، اهداف، واقدامات صورت گرفته در ارتباط با اصلاح و بازنگری فرم های ارزیابی رشته‌های هریک از کمیته‌های فنی و بیان شاخص‌های فنی پرداخته و انتظارت از همکاران استانی وشهرستانی را بیان داشتند، سپس همکاران شرکت کننده از استان ها مسائل ومشکلات خود را مطرح که پاسخ های لازم توسط روسای کمیته های فنی ارائه گردید.در ادامه خانم مهندس مزیدآبادی از همکاران دفتر صنایع تبدیلی و غذایی توضیحاتی را در خصوص نحوه تکمیل وارسال فرم های مربوط به واحدهای صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی ارائه نمودند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0