جمعه, 4 مهر 1399
  • EN
  • ساعت : ۸:۱۴:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ 
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
چهارمین كارگاه آموزشی تشریح فرآیند شناسایی و انتخاب نمونه های ملی بخش كشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۳۹۹با موضوع كمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری

چهارمین کارگاه آموزشی تشریح فرآیند شناسایی و انتخاب نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۳۹۹با موضوع کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری در قالب وبینار آموزشی با مشارکت نزدیک به ۴۰۰ نفر از دست اندرکاران استان ها، شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی در روز شنبه مورخ ۲۱ تیر ماه سال جاری  از ساعت۱۰ الی ۱۲ در سالن جلسات موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

 در این ­کارگاه آقای مهندس پالوج رئیس کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی به تشریح سیاست ها، اهداف و فعالیت‌های صورت گرفته جهت اصلاح و بازنگری فرم­ های ارزیابی رشته‌های کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری را تشریح و برای هر رشته شاخص های مهم که در بازدیدهای میدانی مدنظر کمیته هستند را بازگو نمودند و سپس پرسش و پاسخ و ارائه پیشنهادات جهت بهبود فرآیند صورت گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0