جمعه, 4 مهر 1399
  • EN
  • ساعت : ۱۰:۱۸:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
اولین كارگاه آموزشی تشریح فرآیند شناسایی و انتخاب نمونه های ملی بخش كشاورزی و منابع طبیعی سال 99

اولین کارگاه آموزشی تشریح فرآیند شناسایی و انتخاب نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی سال 99 در قالب وبینار آموزشی با مشارکت 297 نفر از دست اندرکاران استان، شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی روز شنبه مورخ 14تیر ماه سال جاری در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

در این کارگاه آقای مهندس قباخلو رئیس دبیرخانه ستاد ملی شناسایی و انتخاب نمونه‌های ملی کشاورزی و منابع طبیعی به تشریح سیاست ها، اهداف، فرآیند شناسایی و انتخاب، فعالیت های صورت گرفته جهت اصلاح و بازنگری فرم های ارزیابی و نقش نمونه‌های ملی در انجام فعالیت های ترویجی پرداختند سپس پرسش و پاسخ و ارائه پیشنهادها جهت بهبود فرآیند صورت گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0