جمعه, 4 مهر 1399
  • EN
  • ساعت : ۱۱:۵۲:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ 
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
ارایه نقشه راه و كلیات برنامه جامع موسسه آموزش و ترویج در مدیریت آب و توسعه كشاورزی پایدار برای كمك به احیای دریاچه ارومیه..

پیرو ابلاغ رسمی تشکیلات و آغاز به  سازمان کار رسمی دبیر خانه ترویج و آموزش دریاچه ارومیه توسط دکتر مویدی رییس موسسه آموزش و ترویج و ابلاغ برنامه توسط دکتر بازرگان معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج  کشاورزی در سال جدید، اولین نشست تخصصی این دبیرخانه با مسولیت دکتر کرمی دهکردی مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در تاریخ ده تیر ماه سال جاری و با حضور مدیران و نمایندگان ستاد احیای دریاچه ارومیه ،معاونت آب و خاک ،معاونت علمی و فناوری، روسای گروه های تخصصی و نمایندگان دفاتر ستادی  موسسه آموزش و ترویج و مدیران ترویج استان های آذربایجان شرقی، غربی و کردستان برگزار شد.

در این نشست سیاست ها،  فرایند اجرایی و اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه تا افق ۱۴۰۳ با تاکید بر طرح به کاشت و توسعه سامانه های آبیاری در بخش کشاورزی توسط نمایندگان ستاد احیا و معاونت آب و خاک تشریح شد و در ادامه سازمان کار جدید، نقشه راه و برنامه کلان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه تحت عنوان (برنامه جامع ترویج ،آموزش  و مشارکت کشاورزان در مدیریت یکپارچه آب و توسعه کشاورزی پایدار برای کمک به احیای دریاچه ارومیه)  توسط دکتر کرمی دهکردی  و مهندس محمد شریفی مقدم مجری ملی برنامه کشاورزی پایدار موسسه ارایه و توسط کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس  مقرر شد در دو‌ نشست مشترک با معاونت زراعت و باغبانی، برنامه اقدام  سالانه ترویج بر اساس این نقشه راه  تهیه و جهت تصویب و  تامین اعتبارات به ستاد احیا ارسال شود .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0