جمعه, 4 مهر 1399
  • EN
  • ساعت : ۲۲:۳۳:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان خبرداد:
روز مزرعه ی سورگوم علوفه ای

 روز مزرعه ی سورگوم علوفه ای  در روستای کاروانه مزرعه آقای پیردایه درتاریخ ششم مرداد ماه سال جاری برگزار شد، ابتدا در خصوص انواع سورگوم علوفه ای، دانه ای، شیرین و جارویی و از مزایای آن که شامل چند چین برداشت شدن که باعث بالارفتن تولید می شود،و در زمان های مختلف تولید علوفه می نماید و نیز در شرایط کمبود آب به دلیل تحمل بیشتر به خشکی و نیازآبی کمتر جایگزین مناسبی برای ذرت است صحبت شد.

بعد از آن در مورد روش کاشت و میزان بذر مصرفی که حدود ۲۰_۱۷ کیلوگرم در هکتار توضیحاتی ارائه شد.در مورد دور آبیاری سورگوم که حدود ۱۰_۱۴ روز یکبار است و زمان برداشت در رقم اسپید فید، شروع گلدهی (۵تا۱۰ درصد) بوده و چین دوم ۵۰ روز پس از چین اول و چین های بعدی قبل از رسیدن سرما می باشد. و ارتفاع برداشت که ۱۰ تا ۱۵ سانت از سطح زمین باشدتوضیحات لازم به بهره برداران داده شد

در پایان کشاورزان سوالات خود را در مورد این کشت پرسیده و جهت کشت در سال بعد اظهار تمایل کردند

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0