جمعه, 4 مهر 1399
  • EN
  • ساعت : ۸:۲۰:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان خبر داد:
روز مزرعه با موضوع «توسعه كشت های گلخانه ای و تولید محصول سالم»

روز مزرعه با موضوع «توسعه کشت های گلخانه ای و تولید محصول سالم» در مورخ 24تیرماه سال جاری با توجه به اولویت وزارت مطبوع و نیاز شهرستان با حضور محققین معین مرکز تحقیقات کشاورزی استان کارشناسان مرکز  المهدی و جمعی از گلخانه داران در گلخانه پرورش فلفل دلمه ای در روستای سیاوش آباد شهرستان ازنا استان لرستان برگزار و مسائل فنی مدیریت گلخانه، آفات و بیماری ها، اصول صحیح استفاده از سموم و رعایت دوره کارنس سموم مورد استفاده بحث شد. در ادامه مشکلات گلخانه داران مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین آنها عبارت بودند از:

1-عدم حمایت از نظر تأمین نهاده های کشاورزی با توجه به  بالا بودن قیمت نهاده ها.

2-فاصله زیادگلخانه داران از مرکز عرضه و فروش محصول ( اصفهان) که خود موجب افزایش هزینه و کاهش کیفیت محصول می گردد. 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0