جمعه, 4 مهر 1399
  • EN
  • ساعت : ۱۰:۴۸:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد:
برگزاری روز مزرعه PVS گندم آبی

امروزه در اکثر نقاط جهان به منظور تسهیل و تسریع در انتقال یافته های تحقیقاتی به کشاورزان از روشهایی مانند PVS ، مزارع تحقیقی – ترویجی و مزارع الگویی استفاده می گردد، به نحوی که جدیدترین ارقام بذری اصلاح شده تجاری در مزارع کشاورزان پیشرو که اراضی آنها در مسیر تردد زارعین باشد به صورت مقایسه ای کشت و در مراحل مختلف رشد گیاه برای زارعین بازدیدهای میدانی ترتیب داده می شود. در این راستا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بناب در تاریخ 15تیر ماه سال جاری اقدام به برگزاری روز مزرعه PVS گندم آبی نمود. در سال جاری مزرعه PVS با مساحت یک هکتار در اراضی آغاجری شهرستان بناب به همت آقای قربانعلی وکیل اقدم کشاورز پیشرو منطقه با کشت 3 رقم پیام، آذران، سالار و 5 لاین 4062، 5024، 5014، 5023، 5060 و رقم شاهد (پیشگام) که رتبه اول سطح زیرکشت گندم منطقه را دارد، اجرا گردیده است. در این مزرعه کلیه مراحل فنولوژیکی ارقام مشارکتی و شاهد جهت معرفی رقم یا لاین برتر نسبت به شاهد با نهایت دقت توسط کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و محققین محترم مرکز تحقیقات مورد مطالعه، مقایسه، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این مراسم کارشناس مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص آخرین یافته های تحقیقاتی بدست آمده و همچنین وضعیت کمی و کیفی ارقام و لاین های کشت شده توضیحات مبسوطی ارائه و با حاضرین به تبادل نظر پرداختند. امید است بتوان با برگزاری چنین مراسمی که نمود عینی یک واقعیت تحقیقاتی است گامهای موثری را در راستای نشر دانش فنی و به روز در خصوص دستیابی به عملکرد بالا در واحد سطح برداشت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0