جمعه, 4 مهر 1399
  • EN
  • ساعت : ۱۰:۴۳:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد:
اجرای اهداف و سیاست های طرح نظام نوین ترویج

در راستای اجرای اهداف و سیاست های طرح نظام نوین ترویج، جلسه ای در تاریخ 18تیر ماه سال جاری با حضور محقق معین شهرستان بناب جناب دکتر پورعلی بابا و دبیر محققین جناب دکتر قهرمانیان محققین محترم موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مدیر، معاون فنی و کارشناسان مسئول پهنه در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بناب تشکیل شد. این جلسه که با هدف آشنایی محققین با منطقه، مسایل و مشکلات کشاورزان در زمینه زراعت بویژه محصولات دیم و همچنین شناسایی پتانسیل ها، قابلیت ها، محدودیت های موجود در این زمینه و در نهایت ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات برگزار گردید، مهندس خیری ضمن خیرمقدم گویی با مروری بر سیمای شهرستان، مشکلات موجود در بخش زراعت بویژه محصولات دیم را مطرح و خواستار تعامل و همکاری تنگاتنگ آن مرکز در راستای انتقال آخرین یافته ها و دستاوردهای کشاورزی در منطقه گردید. در ادامه کارشناس مسئول زراعت مدیریت گزارشی اجمالی از سطوح زیرکشت کلیه محصولات زراعی، میزان تولید و طرحهای اجرا شده در سطح شهرستان را بیان نمودند. سپس دکتر قهرمانیان با تاکید به اهداف و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی بیان نمودند که با اجرای طرح یاوران تولید و حضور هرچه بیشتر محققین مراکز تحقیقات کشاورزی در کنار کارشناسان مسئول پهنه ها در عرصه های تولید، می توان گامهای موثری را در راستای نشر دانش فنی و انتقال آخرین یافتهای تحقیقاتی با اجرای طرحهای تحقیقی ترویجی، مزارع نمایشی، روز مزرعه و بازدیدهای ترویجی برداشت. در ادامه کارشناسان پهنه مسایل و مشکلات کشاورزی پهنه های خود را در زمینه زراعت و مکانیزاسیون مطرح نمودند که مقرر گردید در مناطق دیم و همچنین مناطقی که از مشکل کم آبی و شوری رنج میبرند، اقدامات اساسی صورت گیرد که در ادامه از روستاهای کم برخوردار از آب کشاورزی که اراضی زراعی در آنها تقریبا جز اراضی دیم محسوب می گردد بازدید بعمل آمد و از نزدیک با کشاورزان به بحث و گفتگو پرداخته شد. امید است بتوان با تعامل هرچه بیشتر بخش های اجرایی و تحقیقاتی بتوان در جهت دستیابی به حداکثری تولید و حل مشکلات کشاورزان عزیز قدم های مثبت و موثری برداشت.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0