• ساعت : ۱۳:۴۱:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ 
  • کد خبر : ۲۱۷۳۳
برگزاری جلسه هماهنگی نگارش و اصلاح قراردادهای مركز آموزش رسول اكرم

برگزاری جلسه هماهنگی نگارش و اصلاح قراردادهای مرکز آموزش رسول اکرم

جلسه تنظیم قراردادهای مزارعه کاری و همچنین متمم قرارداد باغ پسته مزرعه یحیی مرکز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 2 و 3 بهمن ماه سال 98 در محل مرکز اموزش کشاورزی و منابع طبیعی رسول اکرم (ص) دامغان برگزار گردید و موارد ذیل به بحث و بررسی گذاشته شد

1-    تمدید قرارداد مزارعه کاری آقایان مهدی پریمی، علیرضا صحرابانی و نوروز واحدی

2-    عقد متمم قرارداد باغ یحیی آباد با توجه به تعویض چاه مورد بهره برداری

در این جلسه که با حضور رئیس، معاونین، مسئول حراست و ناظر مرکز در مزارع و آقای مهندس بهبودی، مسئول امور حقوقی موسسه آموزش و ترویج  کشاورزی برگزار گردید، شرایط جدید قرارداد مزارعه کاری مزارع بر اساس نظرات شرکت کنندگان در جلسه و تایید مسئول امور حقوقی موسسه و منطبق بر آخرین قالب قراردادهای موسسه تنظیم شد و موارد لازم در قراردادهای مرکز منظور گردید

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0