دوشنبه, 24 مرداد 1401
Slogan
  • ساعت : ۱۵:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 
  • تعداد بازدید : 76
كارگاه ملی تخصصی- ترویجی مدیریت پس از سیل در واحدهای تولیدی بخش كشاورزی برگزار شد

کارگاه ملی تخصصی- ترویجی  مدیریت پس از سیل در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی برگزار شد

پژوهشگر مروج ارشد کشاورزی : همنشینی ناسازگار و دخالت های نابخردانه  و نامناسب انسانی با فرآیندهای طبیعی موجب تبدیل سیل به فاجعه می شود، وگرنه سیل پدیده ای طبیعی است و لزوما نباید آن را فاجعه قلمداد نمود.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، به همت دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی و معاونت علمی و فناری موسسه، کارگاه ملی تخصصی – ترویجی مدیریت پس از سیل در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی با حضور جمعی از پژوهشگر مروجان ارشد بخش کشاورزی، کارشناسان، متخصصان و بهره برداران با بیش از 600 نقطه اتصال (حدود 2 هزار نفر شرکت کننده) به صورت حضوری و مجازی روز چهارشنبه 12 مردادماه در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

222.png

این کارگاه ملی با محورهای اصلی سیلاب و مخاطرات ناشی از آن در بخش کشاورزی، مدیریت پس از سیلاب در سازه ها و تأسیسات آبیاری و زهکشی، مدیریت پس از سیلاب در اراضی زراعی و باغی، مدیریت بهداشتی پس از سیلاب در حوزه دام و نقش تغذیه در احیای گیاهان تحت تنش سیلاب برگزار شد.

44.png

از جمله موارد مهمی که در کارگاه تخصصی – ترویجی ملی به آن پرداخته شد، جریان روان آبی در صورت مدیریت از مبدا و پیش بینی مسیر گذر آن و نقش رعایت حریم بستر رودخانه در موازنه آبی، توجه لازم به حفاظت از جنگل و مرتع، جانمایی اقدامات زبیر بخش های کشاورزی به طور مناسب برای کاهش حجم  فراگیری آسیب ها و خسارات و افزایش تاب آوری عرصه های مستعد سیل خیز،  اتخاذ تمهیدات مدیریتی و ارایه دانش فنی در مواجهه با پدیده طبیعی سیل به عنوان نیاز اساسی در مدیریت سیل بود.

همچنین، به گفته ی یکی از پژوهشگر مروجان ارشد، در کنار هر اقدام دیگر در مزرعه بایستی، موضوع آماده بکارسازی سامانه آبیاری در اولویت باشد وگرنه بعد از خسارت ناشی از تنش تهویه ای، سایر اراضی دچار آسیب های ناشی از فقدان انجام آبیاری و تنش خشکی خواهند شد.

در بخش دیگری از این کارگاه، درخصوص تغییرات اقلیم و گرمایش کره ی زمین بحث شد که موجب ناهنجاری های مختلف فیزیولوژیکی در محصولات باغی شده است و اینکه یکی از راهکارهای مهم کاهش بحران آب، استفاده از دانش بومی سامانه های سطوح آبیگر باران است.

در ادامه، جنبه های مختلف تغییرات اقلیمی روی بخش کشاورزی مطرح شد که تاثیرات قابل توجهی گذاشته است و کشاورزان عکس العمل های متفاوتی در این زمینه دارند. نتایج تحقیقات نشان داده که عدم آموزش در مورد اثر تغییرات اقلیمی، کشاورزان را کاملا در مواجهه با این پدیده آسب پذیر نموده است.

پس از ارائه مطالبی درخصوص مدیریت بهداشتی پس از سیلاب در حوزه دام، پانل پرسش و پاسخ برگزار شد و به سوالات شرکت کنندگان توسط محققان و پژوهشگران حاضر در جلسه پاسخ داده شد.

111.png

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0